Styret

Styreleder

Aina Grødahl, styreleder. E-post: post(at)fian.no

Styremedlemmer:
Ann Louise Lie
Elisabeth Irene Karlsen
Sabrina Ionata Granheim
Frida Pareus
Hanna Schanke
Gaute Gulliksen
Jon Magnar Haugen
Marte Stabbetorp
Kristine Hansen Vinje

Administrasjon:

Lovise Ribe, daglig leder. E-post: lovise.ribe(at)fian.no
Marit Erdal, informasjonsansvarlig. E-post: marit.erdal(at)fian.no

Retningslinjer

Etiske retningslinjer (eng)
Antikorrupsjon (eng)