Styret

Styreleder

Aina Grødahl, styreleder. E-post: post(at)fian.no

Styremedlemmer:
Ann Louise Lie
Elisabeth Irene Karlsen
Evelyn G. Hoen
Frida Pareus
Hanna Schanke
Gaute Gulliksen
Jon Magnar Haugen
Marte Stabbetorp
Kristine Hansen Vinje
Malcolm Langford
Sabrina Ionata Granheim (i permisjon)

Administrasjon:

Lovise Ribe, i permisjon fra sin stilling som daglig leder.
Marit Erdal, fungerende daglig leder. E-post: marit.erdal(at)fian.no

Retningslinjer

Etiske retningslinjer (eng)
Antikorrupsjon (eng)