Kontakt

FIAN Norge
E-post: post (at) fian.no
Adresse: FIAN Norge, Kolstadgata 1,  0652 Oslo
Telefon: +47 47 26 60 62
Org.nummer: 982465990
Gironummer: 9365.09.14994

Marit
Fungerende daglig leder

Fungerende daglig leder

Marit begynte som fungerende daglig leder for FIAN Norge i mai 2017, etter å ha jobbet som
informasjonsansvarlig i FIAN Norge i to år. Hun er sensor for masteroppgaver i samfunns-
ernæring på Høgskolen i Oslo og Akershus, og har tidligere jobbet for FNs regionale
informasjonskontor i Brussel og for Kontoret til FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Hun har en master i menneskerettigheter fra University of York og hovedfag i engelsk litteratur fra Universitetet i Oslo.

E-post: marit.erdal(at)fian.no
Tel: 47 26 60 62

Lovise.png
I permisjon

Daglig leder

Lovise har vært daglig leder i FIAN Norge siden august 2014.  Hun har en mastergrad i samfunnsernæring, med spesielt vekt på global ernæring og retten til mat.
Hun har vært engasjert i FIAN, som frivillig og i styret, siden 2012.

Lovise er i permisjon fom mai 2017. Marit Erdal er fungerende daglig leder.

 

 

Du kan også sende oss en melding her:

Navn

E-post

Emne

Melding