1 % av 1 dag!

Verdens matdag 2014 nett

16. oktober feirer vi verdens matdag! Vi har mye å feire, men en lang vei å gå før alle får oppfyllt sin rett til å forsørge seg selv. På verdens matdag oppfordrer vi deg til å engasjere deg for retten til mat ved å:

1. utfordre en bedrift til å gi 1 % (eller valgfri %) av sin omsetning på verdens matdag til FIANs
arbeid for retten til mat
2. utfordre en bedrift til å gi en pengegave på verdens matdag til FIANs arbeid for retten til mat
3. selv gi en gave på verdens matdag til FIANs arbeid for retten til mat

FIAN Norge benytter anledningen til å takke våre faste givere og støttespillere. Bidragene deres er viktige!

Tar din bedrift vår utfordring på verdens matdag?
Kontakt lovise.ribe@fian.no, tlf: 47 26 69 78, for å delta, eller for informasjon om hvordan du kan gå ram for å utfordre bedriften din. Vi trykker opp plakater og brosjyrer til deltagere som ønsker det.

Ønsker du å gi en gave på verdens matdag?
Gaver mottas med stor takk! (kontonr: 9365.09.14994, merk: verdens matdag).

Mer om verdens matdag 2014