Årsmøte 2014

Dato:              Onsdag 9. april

Tidspunkt:    Kl. 17. Vi starter med enkel matservering.

Sted:               FIANs kontor i Menneskerettighetshuset, Kirkegata 5, Oslo

Har du spørsmål kan du ringe sekretariatet på telefon 901 38 264.
For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemskontingenten for 2014 være betalt

Saksliste:

Godkjenning av innkalling og saksliste

 1. Valg av møteleder og to referenter
 2. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding for 2013 – vedlagt
 3. Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2013
 4. Presentasjon av handlingsplan 2014 – vedlagt
 5. Godkjenning av budsjett for 2014
 6. Valg av:
 • Styreleder
 • Styremedlemmer og varamedlemmer til styret
 • FIAN Norges representant til FIANs internasjonale rådsmøte
 • Revisor
 • Valgkomité