Ville du hatt en gruve i hagen?

Er det greit at norske pensjoner sikres ved å bryte menneskerettighetene? Driften av Marlingruven i Guatemala, hvor pensjonsfondet er involvert, fører til alvorlige brudd på retten til mat og vann. Ved å gi et bidrag støtter du FIANs kamp for at Marlingruven stenges og andre viktige saker hvor lokalbefolkningen får brutt Les mer →

Verdens Matdag 2014

16. oktober feirer vi verdens matdag. Samtidig opplever flere lokalsamfunn ved Rapti-elven i Nepal årlig flom med påfølgende tap av matjord og avlinger, dyr og menneskeliv. Flommen skyldes oppdemning av elven på indisk side og FIAN har siden 2008 støttet opp om lokalbefolkningen i deres kamp for å holde indiske myndigheter Les mer →

Seier i FN for menneskerettighetene

26. juni: FNs menneskerettighetsråd har vedtatt at det skal opprettes en ny mellomstatlig arbeidsgruppe. De skal utarbeide et internasjonalt lovverk som vil forplikte transnasjonale selskaper (TNCs) og andre foretak til å overholde sine menneskerettighetsforpliktelser. FIAN Norge mener dette er et stort steg i retningen av økt respekt og beskyttelse av Les mer →

Posted in ETO

Om Oljefondet

I slutten av april arrangerte Finanskomitéen på Stortinget en åpen høring om Oljefondet og Etikkrådet. Her kan du se FIAN Norges innlegg (eller hele høringen, selvsagt).

Tobakksindustriens utnyttelse

Cecilia Selinas kronikk i Ny Tid den 23. mai belyser hvordan multinasjonale selskaper høster stor profitt på bekostning av lokale bønder og urbefolkning i Misiones, Argentina. Hun reiser debatten om tobakksindustrien og dens ødeleggende effekter på miljø og mennesker. Hun utfordrer norske myndigheter til å rette fokus på tobakksindustrien som Les mer →

Seminar om diskriminering

Invitasjon til seminar om Norges arbeid med flerdimensjonal diskriminering og kastediskriminering Arrangører: NORAD og Det norske dalit solidatitetsnettverk, som FIAN var med å etablere. Tirsdag 20. mai kl. 10-12, informasjonssenteret i 6. etasje, NORAD, Ruseløkkveien 26, Oslo Meld deg på her! Norad og Det norske dalit solidaritetsnettverk inviterer til en Les mer →

Alle eller ingen!

Publisert i Nationen 8. mai 2014 Før 17. mai skal Stortinget gi sentrale menneskerettigheter grunnlovs rang. De internasjonale menneskerettighetene ble skapt som en reaksjon på de brutale overgrepene mot jødene og andre minoriteter under andre verdenskrig. De er til for å beskytte enkeltindividet, minoriteter og utsatte grupper mot flertallets vilje­ Les mer →

Høringsuttalelse om oljefondet

FIAN Norge ønsker å takke for muligheten til å komme med synspunkter til Stortingsmelding 19 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013. Vi er enige med Regjeringens vurdering av at samspillet og ressursbruken i arbeidet med ansvarlige investeringer bør styrkes. Det er likevel spesielt to forhold vi mener er problematiske med Les mer →

Posted in SPU

Hva skjer med etikken i Oljefondet?

I høst leverte Strategirådet til Statens Pensjonsfond Utland en rapport om hvordan fondets ansvarlige forvaltning fungerer. Rådet foreslår omfattende endringer både i mandat og struktur i dagens forvaltning. Ansvarlig eierskap foreslås lagt inn som et kjernemandat og etikkrådet flyttet til Norges Bank. Hvordan bør det etiske forvaltningen av oljefondet fungere? Les mer →