FIAN Norge og GMO

Bruk av genmodifiserte organismer (GMO) i landbruket blir stadig mer utbredt på verdensbasis. Genmodifiserte sorter av viktige mat- og fórplanter som mais og soya dominerer nå produksjonen både i USA og Canada og i voksende økonomier som Brasil og Kina. Samtidig er GMO gjenstand for stor debatt nasjonalt og internasjonalt. Les mer →

Ikke klag!

FIAN Norge er en pådriver for norsk ratifisering av klageprotokollene (TP) til både Barnekonvensjonen og Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). Klageprotokollene skal bidra til å sikre at alle menneskerettigheter er likeverdige og at alle som opplever brudd på sine rettigheter kan få sin sak hørt i FN, Les mer →

Høringsuttalelse om ansvalig investeringspraksis i SPU

FIAN Norge ønsker å takke for muligheten til å komme med synspunkter til forslagene som Strategirådet har gitt i sin rapport Ansvarlig investeringspraksis og Statens pensjonsfond utland (SPU). Vi mener det er svært viktig at fondets ansvarlige investeringspraksis styrkes betraktelig. Det er derfor både positivt og nyttig at Finansdepartementet har Les mer →

FN kritiserer Norge for manglende fokus på menneskerettigheter

Etter kritikk fra ForUM og FIAN har FN bedt Norge om å skjerpe aktsomheten for medvirkning til menneskerettighetsbrudd når Oljefondet investerer i utlandet. Den 21. november måtte Norge svare for menneskerettighetenes tilstand i Norge til FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, den såkalte ØSK-komiteen. FIAN Norge og ForUM Les mer →

– Norge må ikke være så statiske!

Det er beskjeden fra FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). Den 21. november måtte Norge svare for menneskerettighetenes tilstand i Norge. Norge forvalter verdens største statlige fond. Komitéen understreket derfor det store menneskerettslige ansvaret som hviler på Norge. De ønsket samtidig å vite hvordan Norge, gjennom Oljefondet, Les mer →

Verdens matdag

MatBeat 2013 from Fian Norway on Vimeo. Over 250 personer fikk med seg markeringen av verdens matdag gjennom konseptet MatBeat, i Oslo 16. oktober. Ordet spiller på en enkel matbit, kombinert med det engelske ordet for rytme; dermed en konsert. MatBeat markerte  verdens matdag med en fest for mat som Les mer →

Blindspor i matdebatten

(En forkortet versjon av denne kommentaren står på trykk i Aftenpostens papirutgave i dag): Av Ola T. Westengen, styremedlem i FIAN Norge Aftenposten publiserte onsdag 16. oktober en såkalt innsikt-artikkel oversatt fra Washington Post som kobler Afrikas sultproblem med at genmodifiserte planter ikke slipper til på det Tanzanianske markedet. Artikkelen Les mer →