Revisjon av EUs standarder for utredning av handelskonsekvenser

Sivilsamfunnsorganisasjoner ber om en offentlig høring.  I et åpent brev adressert til EU-kommissæren, Cecilia Malmström, og visepresidenten, Frans Timmermans, oppforderer 45 sivilsamfunnsorganisasjoner og nettverk, inkludert FIAN International, EU til å sikre åpenhet og deltakelse fra det sivile samfunn i den pågående revisjonen av EU Handbook for Trade Sustainability Impact Assessment Les mer →

FIAN Norge uttrykker bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Honduras

I mai 2015 gjennomgår Honduras en ny periodisk gjennomgang av sine menneskerettighetsforpliktelser og i den forbindelsen ønsker Norsk Folkehjelp og FIAN Norge, på vegne av en rekke internasjonale organisasjoner, å uttrykke bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Honduras. Universal Periodic Review (UPR) er en mekanisme under FNs Menneskerettighetsråd, som gir rådet mulighet til å Les mer →

Håndtere landområdeproblematikk i et menneskerettighetsperspektiv i Afrika

Et nytt Haki Zetu hefte , utgitt i samarbeid av FIAN og Amnesty International, om “Landområder og menneskerettigheter” gir informasjon og veiledning om hvordan forsvare landområderettigheter, overvåke landområdepolitikk og brudd, påvirke, føre kampanje og søke oppreisning for landområderelaterte overgrep. Landområdekonflikter, “landran” og kvinners begrensede tilgang til landområder er store problemer Les mer →

FIAN Norge med innspill til ny stortingsmelding om menneskerettigheter

12. desember 2014 ble Stortingsmelding 10 (2014- 2015) Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken lansert av utenriksminister Børge Brende. FIAN Norge mener dette er en viktig stortingsmelding, som inkluderer mange viktige temaer. Samtidig mener vi at det er spesielt tre forhold som ikke diskuteres godt Les mer →

Bønder og andre arbeidere fra landlige områder krever sine rettigheter

Representanter for bønder, urfolk, dyreholdere, fiskere og landlige arbeider fra hele verden sender inn en felles erklæring om en FN-erklæring om bønders, og andre som jobber i landlige omårder, sine rettigheter. Den 5. februar 2015 kom FIAN Internasjonal, sammen med CETIM, andre menneskerettighetsorganisasjoner og representanter for bønder, urfolk, dyreholdere, fiskere Les mer →

Bekymringer angående implementeringen av utfallet fra ICN2

FIAN International deler bekymringene til International Baby Food Action Network (IBFAN) sine medlemsorganisasjoner. Gjennom to uttalelser angående de neste trinnene for implementeringen av utfallet fra The Second Conference on Nutrition (ICN2), viser de sin uro.   Som svar på dokumentet utarbeidet av Verdens helseorganisasjon (WHO) angående oppfølgingen etter ICN2 som Les mer →

FIAN Norge i India

I desember 2014 reiste en delegasjon på to personer fra FIAN Norge til India, på en såkalt Research Visit i forbindelse med prosjektet vi jobber med i India og Nepal. Hensikten med feltarbeidet er å samle informasjon og få innsikt i situasjonen, å bistå de lokale FIAN-gruppene vi samarbeider med Les mer →

Nye verktøy illustrere og viser hvordan ETOs kan brukes på bestemte områder

The ETO Consortium har lansert en ny publikasjonsserie med formål om å illustrere og gi veiledning om hvordan ETOs (Extraterritorial Obligations) og Maastricht-prinsippene kan brukes på bestemte tematiske områder. The ETO Consortium, hvis sekretariat for tiden holder hus hos FIAN International i Heidelberg, Tyskland, lanserer en ny publikasjonsserie skrevet av medlemmer Les mer →

Flernasjonalt seminar diskuterer land- og sjøran problematikk i Afrika

FIAN International koordinerer et prosjekt som ønsker å forbedre nedenfra og opp ansvarliggjøringen i forbindelse med storskala landoppkjøpning i Afrika sør for Sahara. Fra 12 til 16 januar 2015, deltok FIAN International på lanseringsmøtet av et flernasjonalt forskningsprosjekt i Kampala (Uganda). Prosjektet støttes av The International Development Research Centre (IDRC) Les mer →