FIAN Norge ekstraordinært årsmøte 2016

Innkalling til ekstraordinært årsmøte TID: Tirsdag 20. september 2016, kl 18-19.30 STED: Frivillighetshuset 7.etg., Kolstadgata 1, Tøyen Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og to referenter 3. Forslag til endring av statutter 4. Valg av ett nytt styremedlem 5. Vedtak av FIAN Norges strategi 2017-2020 Les mer →

Revisjon av EUs standarder for utredning av handelskonsekvenser

Sivilsamfunnsorganisasjoner ber om en offentlig høring.  I et åpent brev adressert til EU-kommissæren, Cecilia Malmström, og visepresidenten, Frans Timmermans, oppforderer 45 sivilsamfunnsorganisasjoner og nettverk, inkludert FIAN International, EU til å sikre åpenhet og deltakelse fra det sivile samfunn i den pågående revisjonen av EU Handbook for Trade Sustainability Impact Assessment Les mer →

FIAN Norge uttrykker bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Honduras

I mai 2015 gjennomgår Honduras en ny periodisk gjennomgang av sine menneskerettighetsforpliktelser og i den forbindelsen ønsker Norsk Folkehjelp og FIAN Norge, på vegne av en rekke internasjonale organisasjoner, å uttrykke bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Honduras. Universal Periodic Review (UPR) er en mekanisme under FNs Menneskerettighetsråd, som gir rådet mulighet til å Les mer →

Håndtere landområdeproblematikk i et menneskerettighetsperspektiv i Afrika

Et nytt Haki Zetu hefte , utgitt i samarbeid av FIAN og Amnesty International, om “Landområder og menneskerettigheter” gir informasjon og veiledning om hvordan forsvare landområderettigheter, overvåke landområdepolitikk og brudd, påvirke, føre kampanje og søke oppreisning for landområderelaterte overgrep. Landområdekonflikter, “landran” og kvinners begrensede tilgang til landområder er store problemer Les mer →

FIAN Norge med innspill til ny stortingsmelding om menneskerettigheter

12. desember 2014 ble Stortingsmelding 10 (2014- 2015) Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken lansert av utenriksminister Børge Brende. FIAN Norge mener dette er en viktig stortingsmelding, som inkluderer mange viktige temaer. Samtidig mener vi at det er spesielt tre forhold som ikke diskuteres godt Les mer →

Bønder og andre arbeidere fra landlige områder krever sine rettigheter

Representanter for bønder, urfolk, dyreholdere, fiskere og landlige arbeider fra hele verden sender inn en felles erklæring om en FN-erklæring om bønders, og andre som jobber i landlige omårder, sine rettigheter. Den 5. februar 2015 kom FIAN Internasjonal, sammen med CETIM, andre menneskerettighetsorganisasjoner og representanter for bønder, urfolk, dyreholdere, fiskere Les mer →

Bekymringer angående implementeringen av utfallet fra ICN2

FIAN International deler bekymringene til International Baby Food Action Network (IBFAN) sine medlemsorganisasjoner. Gjennom to uttalelser angående de neste trinnene for implementeringen av utfallet fra The Second Conference on Nutrition (ICN2), viser de sin uro.   Som svar på dokumentet utarbeidet av Verdens helseorganisasjon (WHO) angående oppfølgingen etter ICN2 som Les mer →

Klimafestivalen § 112

Fra 30. desember til 11. januar ble Klimafestivalen avholdt over hele landet. Ett av målene med Klimafestivalen var å skape økt bevissthet om klimaendringene vi er inne i, og engasjement for å gjøre endringer. FIAN inviterte i den anledning til dialogverksted på Deichmanske bibliotek for å diskutere hvordan retten til mat Les mer →