Når vil Norge anerkjenne sine menneskerettslige forpliktelser i utlandet?

Norges Pensjonsfond er verdens største statlige fond og investerer i over 8000 selskaper i utlandet. Ikke alle disse investeringene ivaretar Norges internasjonale menneskerettighetsforpliktelser, noe som bekymrer både FIAN og FN. I forbindelse med forslag til nytt statsbudsjett, gikk flere organisasjoner sammen om en kampanje for å synliggjøre viktigheten av ”bistandsbudsjettet”. Les mer →

Fem krav til oljefondet

Gang på gang blir det avdekket hvordan Statens Pensjonsfond Utland – Oljefondet – gjennom sine investeringer har bidratt til alvorlige menneskerettighetsbrudd og grov miljøskade. Oljefondet er verdens største statlige investeringsfond med investeringer over hele verden. Ved andre kvartal 2014 var fondets markedsverdi på 5 478 milliarder NOK. Oljefondet er investert Les mer →

Foreldre kan ikke ta kampen alene

Tim Lobstein fra World Obesity Federation var til stede på konferansen ‘Corporations in the Global Food System and Human Rights’ på Norsk Senter for Menneskerettigheter den 11. og 12. september. Budskapet: Frivillige retningslinjer for multinasjonale selskaper for å hindre markedsføring rettet mot barn fungerer ikke. Barn blir utsatt for reklame, Les mer →

Hvordan realisere retten til mat?

FAOs nye håndbokserie er basert på de frivillige retningslinjene fra 2005. De gir deg en enkel oversikt over verktøy stater kan bruke for å bidra til en progressiv realisering av retten til mat: http://www.fao.org/righttofood/knowledge-centre/right-to-food-hanbooks/en/  

Mat til alle

Av Elisabeth Medbøe Vi er enige om at ingen skal sulte. Vi er alle enige om å mobilisere nødhjelp og giveraksjoner når det oppstår kriser som krig og naturkatastrofer. Men når det er strukturelle forhold som medfører skjevfordeling og sult blir det straks mer komplisert. Våre ulike virkelighetsforståelser, kunnskapsgrunnlag og Les mer →