Blå oktober 2010

01:10.2010: I dag mangler én av syv mennesker i verden, hele 886 millioner, tilgang til rent drikkevann og to av fem, svimlende 2,6 milliarder, tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold. Marginalisering og diskriminering, overuttak av ferskvannsressurser, forurensning og manglende investeringer på lokalt plan er blant årsakene til dagens situasjon. Samtidig øker vannknapphet i mange områder som følge av klimaendringer.

Blå oktober mener at dette kan gjøres noe med. FIAN er en av mange norske organisasjoner bak Blå oktober i Norge. Les våre krav her.