Kampanje: Blindes rettigheter i India

Blinde og svaksynte i India diskrimineres og utestenges fra samfunnet. De sliter med å finne seg arbeid og forhindres fra å leve et verdig liv, enda de har krav på arbeid.

I Indias mest folkerike delstad Uttar Pradesh, har blinde og svaksynte en lovfestet rett på 1% av de statlige arbeidsplassene, som i resten av landet. Gjennom flere FN-konvensjoner er India forpliktet til å styrke, beskytte og respektere blinde og svaksyntes rettigheter. Manglende politisk vilje gjør likevel at myndighetene i India har mislyktes i å oppfylle sine forpliktelser. Dette bryter med blinde og svaksyntes rett til å kunne brødfø seg selv!

[emailpetition id=”2″]

[signaturelist id=”2″]