Kampanje: Blindes rettigheter i India

Blinde og svaksynte i India diskrimineres og utestenges fra samfunnet. De sliter med å finne seg arbeid og forhindres fra å leve et verdig liv, enda de har krav på arbeid.

I Indias mest folkerike delstad Uttar Pradesh, har blinde og svaksynte en lovfestet rett på 1% av de statlige arbeidsplassene, som i resten av landet. Gjennom flere FN-konvensjoner er India forpliktet til å styrke, beskytte og respektere blinde og svaksyntes rettigheter. Manglende politisk vilje gjør likevel at myndighetene i India har mislyktes i å oppfylle sine forpliktelser. Dette bryter med blinde og svaksyntes rett til å kunne brødfø seg selv!

Blindes rettigheter

Til myndighetene i Uttar Pradesh

FIAN krever at dere:
• sørger for at 1% av de statlige arbeidsplassene går til svaksynte/blinde.
• legger til rette for at alle synshemmede med mindre enn 50% syn får dette dokumentert.
• oppretter jobbsenter i alle distrikt i Uttar Pradesh, slik at synshemmede kan få informasjon om ledige stillinger, samt hjelp til å søke på disse.

[signature]

Signér
11 signatures

Del med venner:

   

[signaturelist id=”2″]