Gratulerer på verdens matdag 16. oktober!

16.10.2011: Gratulerer med dagen! Og gratulerer til FIAN International for 25 års kamp for retten til mat! Takk for støtten alle sammen!

 

Les FIAN International appell i anledning dagen.

 

Blå oktober 2011: Rent vann til alle!

Erik Solheim deler ut sølevann

Blå oktober 2011: Erik Solheim deler ut sølevann. Foto: Tom Henning Bratlie

 

12.10.2011: På Eidsvollsplass surrer 24 barn rundt i gule refleksvester. To brønner, en med rent vann og en med sølevann, står foran et banner med påskriften ”rent vann til alle”. Det er duket for åpningen av Blå oktober 2011.

 

Se video av Erik Solheim når han gir barnehagebarn sølevann på åpningen av Blå oktober.

 

Etter den nest våteste sommeren i Norge siden målingene startet, er det lett å konstatere at Norge har rent vann i overflod. Sammen med 20 andre norske organisasjoner står FIAN bak Blå oktober. Blå oktober mener at vann er et globalt fellesgode som må fordeles og forvaltes for både dagens og framtidens generasjoner. I fjor ble retten til vann og sanitær anerkjent i to historiske resolusjoner i FN, og gjort juridisk bindende.

 

Blå oktober vil at norske myndigheter fremmer retten til vann og sanitær, og sørger for praktisk oppfølging både nasjonalt og internasjonalt, for å sikre alles tilgang til rent drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold.

 

Blå oktoberkampanjen krever at norske myndigheter:

 

  • legger til rette for en betydelig økning i norsk støtte til småskala vann- og sanitærtiltak.
  • bidrar til utvikling av bærekraftige toalettsystemer og forhindrer at lokale og internasjonale vannressurser blir en dumpeplass for kloakk.
  • øremerker midler til klimatiltak som sikrer vann og sanitære forhold for de som rammes hardest av klimaendringene.
  • sørger for at arbeidsdokumentet til Rio+20-konferansen setter klare mål for vann og sanitær, med spesielt fokus på de fattigste.
  • ratifiserer tilleggsprotokollen til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, slik at brudd på retten til vann og tilfredsstillende sanitære forhold kan etterprøves.
  • gjennomfører midtveisgjennomgangen av Regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid og kartlegger i hvilken grad norsk vann- og sanitærbistand er i tråd med FNs tusenårsmål.

 

Les mer på http://blaoktober.no

 

Dokumenterer kastesamfunnets tapere

Av Julie Hval, FIAN Norge

16.02.2013: – Det er sosialt akseptert med overgrep mot kasteløse i det indiske samfunnet, forklarer den indiske aktivisten Stalin K.

Forrige uke var han i Oslo i forbindelse med filmfestivalen Human Rights Human Wrongs. Her viste han filmen ”India Untouched”, som dokumenterer hvordan de som befinner seg nederst på rangstigen i kastesystemet – dalitene – fortsatt blir systematisk undertrykt.

Dalitene anses som urørlige – untouchables – og står utenfor kastesystemets fire hovedkategorier. De som kommer fra høyere kaster skal ikke dele rom med dalitene og kan gifte seg eller spise med dem. I praksis skal de holdes adskilt fra de andre kastene. De har jobber som ingen andre vil ta, de går i separate kirker og blir sett ned på i det indiske samfunnet.

Kastesystemet ble offisielt avskaffet i India i 1950, men Stalin forteller at det fremdeles er tydelig til stede. Det opprettholdes både gjennom de sosiale skillene og gjennom korrupsjon og urettferdig behandling av myndighetsutøvere. Han mener likevel at religionen er det største hinderet.

– Folk er redde for hva som vil skje med dem hvis de aksepterer en dalit, sier Stalin.

–Betyr det at de er redde for hva som vil skje i sitt neste liv?

– Nei, de er redde for hva som vil skje i alle sine fremtidige liv.

Stalin ga ut sin første film i 1994. Den handlet også om kastesystemet, og viste hvordan dalitene ble behandlet i et avgrenset område i India. Etter å ha fått reaksjoner på at filmen ikke var representativ og at den ikke viste en riktig fremstilling av kastesamfunnet, ble han inspirert til å lage en ny film. Denne gangen ønsket han å vise et bredere utvalg av dalitene og hvordan de lever i ulike deler av samfunnet over hele landet.

– I India vil ikke folk snakke om kastesystemet, og de benekter at det eksisterer, sier Stalin. India Untouched laget for å bevise det motsatte. Derfor er filmen viktig, forklarer han. Han har fått mange reaksjoner fra folk i India, men stort sett er tilbakemeldingene positive og de viser takknemlighet for hvordan han presenterer realiteten.

De siste årene har Stalin jobbet for å dokumentere situasjonen til dalitene. Gjennom organisasjonen Video Volunteers engasjerer han totalt 150 daliter. Der lærer de hvordan de skal forsvare og fremme menneskerettigheter gjennom bruk av media. De filmer og bruker det de dokumenterer til å fronte saker og påvirke myndighetene. Han forteller engasjert om hvordan selv små filmsnutter kan ha stor betydning, fordi de er med på å dokumentere forhold som ofte blir lagt lokk på. På den måten kan de selv følge opp saker og sette press på myndigheter på ulike nivå.

Stalin drar paralleller til Sør-Afrika og situasjonen under apartheid-regimet, med avgrensede områder for ulike kaster og en samfunnsstruktur og mentalitet som bygger opp under kastesystemet. I praksis ser han i dag en endring mot at de høyere kastene blander seg mer, mens dalitene forblir der de er.

– Hvordan ser du for deg kastesystemet i fremtiden?

– Det finnes håp. Det vil ikke være noe kastesystem i fremtiden, sier han.