Innkalling til årsmøte for FIAN Norge 2018 med foredrag

Dato: Tirsdag 8. mai 2018 Tidspunkt: Kl. 18-20. Det vil bli enkel servering. Sted: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Tøyen, 7.etg. Program 18.00 – 18.30: Innledning Filmvisning: «Min mathistorie».  Eldre sykehjemsbeboere forteller sine mathistorier, og om hvordan de opplever måltidssituasjoner. Med Marit Erdal, FIAN Norge Foredrag: «Markedsføring av morsmelkerstatning: brudd på barns Les mer →

Bønder og andre arbeidere fra landlige områder krever sine rettigheter

Representanter for bønder, urfolk, dyreholdere, fiskere og landlige arbeider fra hele verden sender inn en felles erklæring om en FN-erklæring om bønders, og andre som jobber i landlige omårder, sine rettigheter. Den 5. februar 2015 kom FIAN Internasjonal, sammen med CETIM, andre menneskerettighetsorganisasjoner og representanter for bønder, urfolk, dyreholdere, fiskere Les mer →

Ville du hatt en gruve i hagen?

Er det greit at norske pensjoner sikres ved å bryte menneskerettighetene? Driften av Marlingruven i Guatemala, hvor pensjonsfondet er involvert, fører til alvorlige brudd på retten til mat og vann. Ved å gi et bidrag støtter du FIANs kamp for at Marlingruven stenges og andre viktige saker hvor lokalbefolkningen får brutt Les mer →

Åpent brev til Ecuador

I et åpen brev til Ecuadors FN-ambassadør til Gèneve, Luis Gallegos Chiriboga, roses landet for sitt innsats for Business and Human Rights i Geneve. Samtidig kritiseres Ecuador for menneskerettighetsforhold i Ecuador, spesielt overfor urfolk. Sammen med et førtitalls andre organisasjoner støtter FIAN Norge brevet og sender det til Ecuadors ambassade Les mer →

Norge må bidra til å styrke rettigheter

FIAN Norges innspill til Stortingsmelding om menneskerettigheter i utviklings- og utenrikspolitikken FIAN Norge ønsker først å takke for at regjeringen vil utarbeide en ny stortingsmelding om menneskerettigheter. Dette er noe frivillige organisasjoner lenge har etterspurt og vi ser frem til diskusjoner rundt meldingens innhold. En ny stortingsmelding om menneskerettigheter må Les mer →

Blindspor i matdebatten

(En forkortet versjon av denne kommentaren står på trykk i Aftenpostens papirutgave i dag): Av Ola T. Westengen, styremedlem i FIAN Norge Aftenposten publiserte onsdag 16. oktober en såkalt innsikt-artikkel oversatt fra Washington Post som kobler Afrikas sultproblem med at genmodifiserte planter ikke slipper til på det Tanzanianske markedet. Artikkelen Les mer →

FN gransker kvinners rettigheter

Med offentliggjøringen av sine konkluderende merknader til Nepal, ber FNs komité for avskaffelse av diskriminering mot kvinner (CEDAW) om en bedre gjennomføring av kvinners rettigheter i landet. Komiteen som regelmessig gransker statlige rapporter og påpeker hull og svikt i gjennomføringen av internasjonale forpliktelser, har for første gang referert direkte til Les mer →