Kvinner og retten til mat

Av Tom Henning Bratlie, Informasjonsansvarlig, FIAN Norge

08.03.2012: Kvinner verden over rammes hardest av at retten til mat blir brutt. Dette skyldes ofte at nasjoner bryter internasjonale avtaler og eget lovverk.

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) skal sikre tilgang til blant annet mat, vann og grunnleggende helsetjenester. Så godt som alle FNs medlemsland har undertegnet ØSK-konvensjonen. For mange er den likevel lite verd, så lenge medlemslandenes innbyggere ikke har noen reell internasjonal klageadgang om konvensjonens forpliktelser blir brutt.

På kvinnedagen 8. mars er det naturlig å kreve at Norge går foran som et god eksempel og undertegner tilleggsprotokollen til ØSK-konvensjonen, for til å sikre alle kvinner rett til mat!

Innlegget er også publisert på http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1002/subcat1024/thread242432/#post_242432

Matmakt og menneskerett

06.10.2005:  – Hver eneste dag sulter over 800 millioner mennesker og halvparten er indere, sier Sanjay K. Rai med en bitter undertone og en sterk indisk-engelsk aksent. Onsdag 7. september arrangerte organisasjonen Food First Information and Action Network (FIAN) seminaret ”Retten til mat” – om makt og mat som menneskerett. Karin Aanes fra FIAN Norge og Sanjay K. Rai fra FIAN Uttar Pradesh snakket varmt om organisasjonen i Raftohusets lokaler. De la også frem en FIAN-rapport som dokumenterer grove menneskerettighetsbrudd og korrupsjon. Målet for seminaret var å spre kunnskap om FIAN, og forhåpentligvis rekruttere samfunnsengasjerte studenter til lokalgruppen FIAN Bergen. Les hele intervjuet i Samviten.