Hva er en menneskerettighet?

26.01.2006: – Retten til mat, slik den er beskrevet i FNs Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, kan gjøres til et effektivt våpen mot sult og fattigdom. Men rettighetene må konkretiseres og utvikles videre, og forpliktende avtaler må inngås, sier Wenche Barth Eide ved Avdeling for ernæringsvitenskap på Universitetet Les mer →

Kvinner og retten til mat

Av Tom Henning Bratlie, Informasjonsansvarlig, FIAN Norge 08.03.2012: Kvinner verden over rammes hardest av at retten til mat blir brutt. Dette skyldes ofte at nasjoner bryter internasjonale avtaler og eget lovverk. FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) skal sikre tilgang til blant annet mat, vann og grunnleggende Les mer →

Matmakt og menneskerett

06.10.2005:  – Hver eneste dag sulter over 800 millioner mennesker og halvparten er indere, sier Sanjay K. Rai med en bitter undertone og en sterk indisk-engelsk aksent. Onsdag 7. september arrangerte organisasjonen Food First Information and Action Network (FIAN) seminaret ”Retten til mat” – om makt og mat som menneskerett. Les mer →

Norad om jordbruksreform og retten til mat

16.02.2008: Alle har en rett til tilstrekkeleg mat, slår Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettar frå 1967 fast. Jordreform er et middel for å sikre at denne retten kan oppfyllast, men likevel er ikkje dette innarbeidd i norsk bistandsverksemd. Innlegg i Verdensmagasinet X av Stein Terje Vikan, tidl. leder Les mer →