Kvinner og retten til mat

Av Tom Henning Bratlie, Informasjonsansvarlig, FIAN Norge 08.03.2012: Kvinner verden over rammes hardest av at retten til mat blir brutt. Dette skyldes ofte at nasjoner bryter internasjonale avtaler og eget lovverk. FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) skal sikre tilgang til blant annet mat, vann og grunnleggende Les mer →

Matmakt og menneskerett

06.10.2005:  – Hver eneste dag sulter over 800 millioner mennesker og halvparten er indere, sier Sanjay K. Rai med en bitter undertone og en sterk indisk-engelsk aksent. Onsdag 7. september arrangerte organisasjonen Food First Information and Action Network (FIAN) seminaret ”Retten til mat” – om makt og mat som menneskerett. Les mer →