Fem krav til oljefondet

Gang på gang blir det avdekket hvordan Statens Pensjonsfond Utland – Oljefondet – gjennom sine investeringer har bidratt til alvorlige menneskerettighetsbrudd og grov miljøskade. Oljefondet er verdens største statlige investeringsfond med investeringer over hele verden. Ved andre kvartal 2014 var fondets markedsverdi på 5 478 milliarder NOK. Oljefondet er investert Les mer →

Seier i FN for menneskerettighetene

26. juni: FNs menneskerettighetsråd har vedtatt at det skal opprettes en ny mellomstatlig arbeidsgruppe. De skal utarbeide et internasjonalt lovverk som vil forplikte transnasjonale selskaper (TNCs) og andre foretak til å overholde sine menneskerettighetsforpliktelser. FIAN Norge mener dette er et stort steg i retningen av økt respekt og beskyttelse av Les mer →

Posted in ETO

Om Oljefondet

I slutten av april arrangerte Finanskomitéen på Stortinget en åpen høring om Oljefondet og Etikkrådet. Her kan du se FIAN Norges innlegg (eller hele høringen, selvsagt).

Hva skjer med etikken i Oljefondet?

I høst leverte Strategirådet til Statens Pensjonsfond Utland en rapport om hvordan fondets ansvarlige forvaltning fungerer. Rådet foreslår omfattende endringer både i mandat og struktur i dagens forvaltning. Ansvarlig eierskap foreslås lagt inn som et kjernemandat og etikkrådet flyttet til Norges Bank. Hvordan bør det etiske forvaltningen av oljefondet fungere? Les mer →

– Hvorfor vil Norge legge ned Etikkrådet?

– Norge bør være et forbilde, sier menneskerettighetsekspert Virginia Bras-Gomes. Finansministeren vil legge ned Etikkrådet. Statssekretær Paal Bjørnestad mener det er behov for å overvåke Oljefondets investeringer med tanke på menneskerettighetsbrudd, og at Norges Bank fint vil kunne gjøre de vurderingene selv. Bankens mandat er samtidig å gi fondet så Les mer →

Høringsuttalelse om ansvalig investeringspraksis i SPU

FIAN Norge ønsker å takke for muligheten til å komme med synspunkter til forslagene som Strategirådet har gitt i sin rapport Ansvarlig investeringspraksis og Statens pensjonsfond utland (SPU). Vi mener det er svært viktig at fondets ansvarlige investeringspraksis styrkes betraktelig. Det er derfor både positivt og nyttig at Finansdepartementet har Les mer →

FN kritiserer Norge for manglende fokus på menneskerettigheter

Etter kritikk fra ForUM og FIAN har FN bedt Norge om å skjerpe aktsomheten for medvirkning til menneskerettighetsbrudd når Oljefondet investerer i utlandet. Den 21. november måtte Norge svare for menneskerettighetenes tilstand i Norge til FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, den såkalte ØSK-komiteen. FIAN Norge og ForUM Les mer →

FIAN med rapport til FN

I midten av november møter Norske myndigheter FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-komitéen). ØSK-komitéen er satt til å følge opp landene som har ratifisert ØSK-konvensjonen. I den forbindelse har FIAN skrevet skyggerapporten du finner nederst på denne siden, om staters menneskerettslige forpliktelser utenfor landenes egne grenser, på Les mer →