FIAN får til mye selv om vi er små

16.08.2011: FIAN Norges årsmelding 2010 er tilgjengelig. Arbeidet som FIAN Norge gjør er er svært viktig, og selv om vi er små har vi gode resultater. FIAN Norge arbeidet i 2010 både direkte med støtte til og samarbeid med FIAN-organisasjoner i India, Nepal og Brasil, vi arbeidet politisk overfor norske myndigheter for at de skal sette arbeidet for retten til mat høyere opp på dagsorden og vi oppnådde god synlighet i media for våre saker, på tross av veldig knappe ressurser.