FIAN inviterer til debatt og filmvisning om India

Sammen med Asianettverket, Indologisk studentforening og Oslo Dokumentarkino inviterer vi til debatt og filmvisning!

Onsdag 16. september kl. 17.00
Universitetet i Oslo, Blindern
Eilert Sundts hus, auditorium 2. Moltke Moesvei 31.
Åpent for alle og gratis inngang. Arrangementet er på engelsk

Meld deg på arrangementet på Facebook!

—— India og økonomisk utvikling: Special Exploitation Zones? —–

50% av befolkningen i India lever av et landbruk som bare utgjør 13% av BNP. Indiske sentral- og regionalmyndigheter ønsker å øke industrialiseringen i landet og flytte flere mennesker fra jordbruk til industri, slik Kina har gjort. En av måtene å gjøre dette på er å sette opp såkalte Special Economic Zones (SEZ) der selskaper kan etablere seg med store skattefordeler og der ansatte ikke har mulighet til å organisere seg eller på annen måte protestere mot driften av selskapet
eller behandlingen av ansatte.

Indiske myndigheter oppretter SEZ for å lokke selskaper til å sette opp produksjonsenheter for å skape vekst, infrastruktur og arbeidsplasser.  For mange bønder betyr imidlertid disse SEZ’ene at de mister jorda de har dyrket til fordel for denne industrialiseringen.

Dagens utviklingsmessige utfordringer gjør det vanskelig for bønder å forsørge seg selv og sin familie, og mange blir trukket inn i en gjeldsspiral det er vanskelig å komme seg ut av.  Det harde livet på landsbygda har skapt det noen kaller en selvmordsbølge blant bønder.
——-

Film og debatt

Hvorfor begår så mange bønder i India selvmord? Hvordan påvirker jordbrukskrisen bøndenes livsvilkår? Kan såkalte ‘Special Economic Zones’ være løsningen på en utvikling mot et mer
moderne samfunn?

På dette arrangementet skal vi prøve å adressere og se sammenhengen mellom disse
spørsmålene. Etter diskusjonen blir det visning av filmen Walls and the Tiger.

Ravi Kumar fra FIANs avdeling i India i delstaten Andrah Pradesh, vil snakke om selvmord blant indiske bønder og hvorfor det er viktig å forstå årsakene til dette.

Kenneth Bo Nielsen i Asianettverket, Senter for utvikling og miljø (SUM) på Universitetet i Oslo, vil snakke om hvorfor såkalte ‘Special Economic Zones’ er så upopulære i India at de av mange blir kalt for Special Exploitation Zones.

Jostein Jakobsen, Senter for utvikling og miljø (SUM) på Universitetet i Oslo, vil snakke om hvordan jordbrukskrisen i India påvirker lokale bønder.

Etter debatten viser vi filmen Walls and the Tiger.  Dette er en dokumentar som tar opp
situasjonen for indiske bønder i den økonomiske utviklingen landet er inne i. Den viser hvordan noen lokalsamfunn organiserer seg for å kreve medbestemmelsesrett i hvordan deres liv – og mulighet til å skape et levebrød – skal utformes. Du kan se traileren her!

Poster WallsandtheTiger