FIAN kritisk til Utenriksdepartementet

14.02.11: Amnesty Norge og FIAN har på vegne av 12 norske organisasjoner protestert mot måten Norge har håndtert prosessen med å få på plass en utredning om implikasjoner for Norge ved en tilslutning til tillleggsprotokollen til konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Du kan se hele brevet her.