FIAN Norge ekstraordinært årsmøte 2016

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

TID: Tirsdag 20. september 2016, kl 18-19.30

STED: Frivillighetshuset 7.etg., Kolstadgata 1, Tøyen

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og to referenter
3. Forslag til endring av statutter
4. Valg av ett nytt styremedlem
5. Vedtak av FIAN Norges strategi 2017-2020

 

Sakspapirer:

Sak 3-Forslag til endring i statutter
Sak 4-Valgkomitéens innstilling
Sak 5-FIAN Norge Strategi 2017-2020

 

 

 

 

 

FIAN Norge årsmøte 2016

Kunngjøring: Velkommen til FIAN Norges årsmøte 2016!

Dato: Tirsdag 10. mai 2016
Tidspunkt: Kl. 18-20.00
Sted: FIANs lokaler i Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Tøyen (7.etg)

Eventuelle saker til årsmøtet må være FIANs sekretariat i hende innen 12. april.
Påmelding til årsmøtet innen fredag 6. mai til post@fian.no.
Alle sakspapirer vil legges fortløpende ut på denne siden, og senest 2 uker før årsmøtet.

Vel møtt!

SAKSPAPIRER: