FIAN Norge i India

15.12.2011: 7. desember reiste en delegasjon på tre personer fra FIAN Norge til India, på en såkalt Fact Finding Mission. Hensikten med feltarbeidet er å bistå FIAN UP (Uttar Pradesh) i India med å samle inn forberedende materiale til lobbyarbeide lokalt og hjemme i Norge.

Elisabeth Ng Langdal er i Uttar Pradesh sammen med Sunniva Nordang og daglig leder Kristin Kjæret. De følger opp arbeidet med mødre-/barnsentre, som skal styrke deres helse og utvikling.

Elisabeth Ng Langdal rapporterer: FIAN UP har jobbet med denne saken siden 2005. Det som gjør størst inntrykk i år er forskjellen fra 2005. Når FIAN først møtte disse kvinnene visste de ingenting om sine rettigheter og skjulte seg bak sariene sine. De snakket nesten ikke med folka fra FIAN. Nå snakker de fritt og har til og med vært i hovedstaden Lucknow og snakket med delstatssekretæren for å kreve sine rettigheter.

I lokalpressen er både kvinnene og FIAN lovet at det skal bygges et mødre-/barnsenter (ICDS) i landsbyen. I alle landsbyer med mer enn 40 barn skal det i følge loven være et ICDS-senter.

Uheldigvis for alle er denne vennlige sekretæren som da hadde lovet senteret, nå forfremmet til en ny og bedre stilling. Så nå jobber vi med å orientere delstatskontoret på nytt og prøver å holde dem ansvarlige for hva de har lovet, uavhengig av hvem som sitter og styrer.

Denne saken viser at når kvinner får kunnskap om sine rettigheter så kan de faktisk kreve at de blir oppfylt.

Bakgrunn: The Integrated Child Development Services /(ICDS) ble etablert i 1975. Dette er et omfattende nasjonalt program, som tar sikte på å etablere helsesentre for å ivareta utviklingen til barn under seks år. – Barn, gravide og ammende mødre skal kunne motta et måltid mat ev nødvendig ernæringstilskudd. – Programmet skal tilby mødre opplæring i helse, ernæring og hygiene, samt å gi barna en uformell førskoleopplæring. – Sentrene skal ha en overordnet funksjon for å forebygge underernæring, følge barnas utvikling og påse at de blir vaksinert.