FIAN Norge søker prosjektkoordinator

FIANs visjon er en verden uten sult, der ethvert menneske får realisert sine menneskerettigheter i verdighet, og særlig retten til mat, ernæring og livsgrunnlag.

 

FIAN Norges formål er å:
– Bidra til å øke respekten for retten til mat og landrettigheter, som er garantert i internasjonalt anerkjente menneskerettighetsinstrumenter,
   herunder FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter og FNs internasjonale menneskerettighetskonvensjoner.

– Støtte arbeid som gjøres for å sikre disse rettighetene.

 

For å oppnå formålet vil FIAN Norge blant annet:
– Dokumentere brudd på retten til mat, og handle for å sikre disse rettighetene.
– Påvirke politiske prosesser som har betydning for retten til mat nasjonalt og internasjonalt.
– Formidle kunnskap og informasjon om grunnleggende årsaker til sult og feilernæring.


FIAN Norge har siden 2003 hatt Norad-støttede prosjektsamarbeid med FIAN-avdelinger i India og Nepal. Prosjektene har som mål å bidra til at lokalsamfunn i India og Nepal blir bevisst sine rettigheter, og får støtte i sitt arbeid overfor lokale og nasjonale myndigheter for å få oppfylt retten til mat og relaterte rettigheter. Kapasitetsbygging av lokalbefolkningen er en grunnstein i dette arbeidet.

Vi søker nå en prosjektkoordinator i 50 % stilling for å følge opp dette prosjektet i Norge.

Arbeidsoppgaver:

 • Være organisasjonens ressursperson på prosjekt
 • Regelmessig prosjektoppfølging, herunder:
  – sørge for etterlevelse av rammeverket for prosjektet, inkludert mål- og resultatstyring
  – jevnlig oppfølging av prosjektpartnere, inkludert planleggingsmøter, feltbesøk og økonomisk oppfølging
  – innhente jevnlig rapportering fra prosjektpartnere
  – rapportere til Norad i henhold til prosjektavtaler
  – regelmessig kommunikasjon om prosjektet med relevante organer innen FIAN Norge
  – dokumentere prosjektets merverdi og erfaringer
 • Utarbeidelse av ny prosjektsøknad til Norad
 • Andre prosjektrelevante oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning og erfaring
 • Engasjement for menneskerettigheter og globale utviklingsspørsmål
 • Erfaring fra internasjonalt prosjektarbeid, fortrinnsvis prosjektstyring, inkludert økonomisk styring
 • Solide engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig; må kunne benytte engelsk som arbeidsspråk
 • Erfaring med Norad-støttede prosjekter, inkludert med søknadsprosesser, mål- og resultatstyring
 • Landkunnskap om Nepal vil være en fordel

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, på tvers av kulturer og organisasjoner
 • Evne til å kommunisere godt med ulike interessenter, eksempelvis Norad, ambassader osv
 • Initiativrik, selvstendig og systematisk

Annet:

 • 1-3 prosjektreiser til India/Nepal, av 1-2 ukers varighet, må påregnes i løpet av året
 • Arbeidssted: Tøyen, Oslo
 • Engasjement ut 2017, med mulighet for forlengelse
 • Stillingsprosent er med forbehold

 
Send CV og søknad til lovise.ribe(at)fian.no
Søknadsfrist: 5.mars 2017
For mer informasjon, kontakt Lovise Ribe: lovise.ribe(at)fian. no / 47266978