FIAN Norges årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015

Dato:  Tirsdag 21. april
Tidspunkt: Kl. 18-20. Vi starter med enkel matservering.

Sted: FIANs kontor i Menneskerettighetshuset, Kirkegata 5, Oslo

Velkommen til FIAN Norges årsmøte 2015! Gi beskjed innen 17. april om du kommer, så vi får laget nok mat. Har du spørsmål, kan du ringe sekretariatet på telefon 472 66 978 eller sende mail til post@fian.no.

Saksliste (se alle saksdokumentene nederst på siden):

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og to referenter
3. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding for 2014
4. Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2014
5. Presentasjon av handlingsplan 2015
6. Godkjenning av budsjett for 2015
7. Forslag til endring av statuttene
8. Forslag til fastsettelse av medlemskontingent
9. Valg av:

  • Styreleder (presenteres på møtet)
  • Styremedlemmer og varamedlemmer til styret (presenteres på møtet)
  • Revisor
  • Valgkomité

Årets budsjettbevilgninger:

FIAN Norge har fått ett års forlengelse av informasjonsavtalen med Norad. Regelverket for informasjonsstøtten skal gjennomgås av Norad i løpet av 2015. Etter gjennomgangen vil det være tydeligere hvilke muligheter vi har for å søke informasjonsstøtte fra 2016. Det er svært gledelig at vi beholdt fjorårets bevilgning på 600.000 kr.

Prosjektet med FIAN India og FIAN Nepal med en bevilgning på kr 2.000.000/år, fortsetter i 2015 og 2016. Prosjektet krever at FIAN Norge bidrar med 10% av prosjektets totale kostnader. Vi økte inntektene våre fra medlemsavgift, gaver og fund raising fra 135.000,- i 2013 til 190.000,- i 2014, og har som mål å øke ytterligere til 230.000,- i 2015.

En stor takk til alle medlemmer som støtter vårt arbeid med medlemskap og gaver! Dere er utrolig viktige for oss!

Årsmøtepapirer sendes ut til medlemmene våre per post den 27.mars. Av økonomiske og miljømessig hensyn, ønsker vi i 2016 å sende ut sakspapirene til årsmøtet kun per e-post. Medlemmer uten e-postadresse vil fremdeles få papirene per post. Har du ikke registrert din e-postadresse hos oss, kan du gjøre dette til post@fian.no.

Vi håper å se deg på årsmøtet!

Sak 3: Årsmelding 2014. Last ned her:

GDE Error: Requested URL is invalid

Sak 4: Regnskap 2014

Download (PDF, 106KB)

Sak 5: Handlingsplan 2015

Download (PDF, 125KB)

Sak 6: Budsjett 2015

Download (PDF, 110KB)

Sak 7: Endringsforslag til statuttene

Download (PDF, 130KB)

Sak 8: Forslag til fastsettelse av medlemskontingenten

Download (PDF, 46KB)