FIAN UP med krav til i delstaten

Av Tom Henning Bratlie, FIAN Norge

19.03.2013: Omlag 250.000 personer jobber med Chikan Kari i Uttar Pradesh (UP), i all hovedsak kvinner og jenter. Chikan Kari er en spesiell broderiteknikk som vanligvis utføres i eget hjem, utenfor det regulerte arbiedslivet. Manglende kontroll gjør dem spesielt sårbare for maktmisbruk fra oppdragsgivere. Minimumslønn for et dagsverk i UP er Rs. 125,-, mens reell lønn for Chikan Kari-arbeiderne ofte er så lav som Rs. 50,-. I tillegg er det hverkan stykkpris for arbeidene eller faste arbeidstider for arbeiderne.

FIAN Uttar UP overleverte følgende krav til den nye lederen for delstatens kvinnekommisjon, Zarina Usmani, den 7. mars:

– Fast minstelønn for Chikan Kari-arbeiderne

– Stykkpris for Ckikan Kari-arbeider, som for bidi-arbeideren (bidi er en indisk sigarett)

– Oppnevne kvinnelige inspektører for kontroll av Chikan Kari-arbeidsplasser

Usmani tiltro som leder for delstatens kvinnekommisjon i februar. Da uttalte hun til The Times of India: – Jeg vil fokusere på kvinners rettigheter, spesielt i de svakere delene av samfunnet. De er oftest neglisjert og utnyttet, og trenger umiddalbart oppmerksonhet.

Samme dag var FIAN-delegasjonen i møte med lederen for delstatens menneskerettighetskommisjon, med et krav om at synshemmede og funksjonshemmede blir tatt med i vurdering av nyansettelser i staten, slik de har krav på ved lov