Indisk grasrotaktivist på Norgesbesøk

India er ett av verdens mest folkerike land, med mer enn en milliard mennesker. Over halvparten av befolkningen lever av landbruk, og tradisjonelt sett har bøndene vært selve ryggraden i det indiske samfunnet. Nå holder denne ryggraden på å kollapse.

Indiske bønder lever under tøffe kår, og mange opplever at deres livsgrunnlag er truet fra flere hold. De mister land til store kommersielle aktører, får ikke støtte av myndighetene og tjener ikke nok til å brødfø seg selv. Mange blir trukket inn i en gjeldsspiral som det er vanskelig å komme seg ut av. Fortvilelsen over ikke å kunne forsørge familien sin driver mange til selvmord, som igjen fører til nye utfordringer for de gjenværende familiemedlemmene.

FIANs kontor i den indiske delstaten Andhra Pradesh, holder på nå på å samle inn informasjon og dokumentasjon om bønder som har begått selvmord. Ravi Kumar, som er styreleder i FIAN Andhra Pradesh, mener det er viktig med et internasjonalt engasjement som støtter opp om arbeidet som gjøres for å forbedre bønders levekår i India. Nå i høst har han tatt turen til Europa for å spre informasjon om situasjonen i hjemlandet sitt. I den forbindelse kom han også til Oslo, og var vår hedersgjest da vi arrangerte en debatt og filmvisning på Universitetet i Oslo den 16. september.

Debatt og film: Special Exploitation Zones?
Temaet for arrangementet var økonomisk utvikling i India, og vi så nærmere på hvordan den økonomiske og industrielle utviklingen i India har påvirket lokalsamfunn på landsbygda. Selv om over halvparten av den indiske befolkningen lever av jordbruk, utgjør dette bare 13% av BNP. Indiske myndigheter ønsker å øke industrialiseringen for å flytte folk fra landbruk til industri. De har derfor iverksatt en politikk som går ut på å tiltrekke seg investeringer fra næringslivsaktører.

En måte å øke industrialisering på, er ved sette opp økonomiske frisoner – såkalte “Special Economic Zones”. Dette er soner hvor selskaper kan etablere seg med store skattefordeler og der de ikke behøver å forholde seg til arbeidsrett. Målet er å skape vekst, infrastruktur og arbeidsplasser. For lokalbefolkningen, derimot, betyr disse sonene at de mister jorda de har dyrket. Sonene har blitt så upopulære i India at de av mange blir kalt “Special Exploitation Zones”.

Disse problemstillingene blir belyst i dokumentaren Walls and the Tiger, som vi viste i vårt arrangement. Ravi innledet kvelden sammen med Kenneth Bo Nielsen fra Asianetteverket og Jostein Jakobsen fra Senteret for utvikling og miljø fra Universitetet i Oslo. Sammen ga de et helhetlig bilde av dagens utviklingsmessige utfordringer i India, og pekte blant annet på at statlige investeringer i jordbrukssektoren har minsket de siste tiårene. Det var tydelig at temaet engasjerte publikum – salen var fullsatt og folk stilte spørsmål helt fram til filmen begynte.

Den indiske bonden blir født inn i gjeld, lever med gjeld, og dør med gjeld” – Ravi Kumar
Årsakene til at bønder sliter med å overleve er mange og sammensatte. Men gjeld står helt sentralt når man ser på årsakssammenhengen. Før filmvisningen, viser Ravi oss dokumentasjon som han har samlet over bønder som har begått selvmord. På papirene står navn, alder, bosted, og årsak til selvmord. Navnene er mange og lange, men ett ord går igjen og igjen: gjeld. Bønder tar opp gjeld til skyhøye renter fra private lånehaier. Gjeld som de ikke greier å betale tilbake hvis avlingene svikter eller blir ødelagd. For noen blir situasjonen så vanskelig å håndtere at de velger å ta sitt eget liv. Gjelden blir dermed overdratt til gjenlevende familiemedlemmer, som fører til at barna ofte dropper ut av skolen og begynner å jobbe i stedet. Slik går gjeld i arv gjennom generasjoner.

Myndighetenes ansvar
FIANs arbeid er forankret i lokalt engasjement. Vi støtter aktivister som jobber langsiktig, for et bærekraftig livsgrunnlag i sine lokalsamfunn. Ravi er en av disse aktivistene. Han jobber iherdig med å bevisstgjøre småbønder om deres rettigheter, og for å ansvarliggjøre myndighetene. Han peker på at myndighetenes ansvarsfraskrivelse er et stort problem: “Vi mangler ikke ressurser. Ressursene er der, det vi mangler er statens vilje til å forbedre levekårene til bøndene”.

Arrangementet var et samarbeid mellom FIAN Norge, Asianettverket, Indologisk Studentforening og Oslo Dokumentarkino.

Foto: Ravi Kumar på Universitetet i Oslo. Fotograf: Tom Henning Bratlie.