Innkalling FIAN Norges årsmøte 2017

Dato: Onsdag 10.mai 2017
Tidspunkt: Kl 18.00 – 20.00.
Sted: Frivillighetshuset på Tøyen, Kolstadgata 1, 7.etg

Det vil bli enkel servering. Vennligst gi beskjed til oss på post(at)fian.no innen 9. mai om du kommer.


PROGRAM:

18.00 – 18.30: Innledning: ernæringsutfordringer for eldre
v/ Christine Hillestad (stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus).
Et nytt arbeidsfelt for FIAN Norge fremover er retten til mat i norske institusjoner. Vi har begynt med å se på eldre og hvordan deres rett til mat blir ivaretatt i norske sykehjem. Blant annet planlegger vi en informasjonskampanje, som du kan lese mer om her.

I denne spennende startfasen er vi glade for at Christine Hillestad stiller opp for å fortelle mer om hvilke konkrete ernæringsutfordringer som finnes i norske sykehjem. Vi gleder oss til å bli enda mer inspirert til å finne ut hvordan FIAN Norge kan bidra til å bedre situasjonen.  

Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne til å høre på Hillestads innledning, og til å delta på årsmøtet! (kun medlemmer vil ha stemmerett på årsmøtet).

18.30 – 20.00: Årsmøte

Saksliste:
1.Godkjenning av innkalling og saksliste
2.Valg av møteleder og to referenter
3.Gjennomgang og godkjenning av årsmelding for 2016
4.Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2016
5.Presentasjon av handlingsplan for 2017
6.Godkjenning av budsjett for 2017
7.Valg av styre, revisor og valgkomité

Av økonomiske og miljømessig hensyn, sender vi ut sakspapirene til årsmøtet per e-post. Sakspapirene er også tilgjengelig nederst på denne siden. Ønsker du papirene per post, vennligst gi beskjed til sekretariatet på telefon 472 66 978 eller på post(at)fian.no. 

Årets budsjettbevilgninger:
FIAN Norge fikk ikke tilsagn på søknaden til Norad for en ettårig forlengelse av prosjektet “Retten til mat i India og Nepal” i 2017. Vi mottar kr 1 086 750,- fra Norad for utfasing av prosjektet i 2017.

FIAN Norge fikk ikke tilsagn på søknaden til Norad for en treårig rammeavtale for informasjon 2017-2019. Norad har tilbudt midler til utfasing. FIAN Norge har påklaget Norads vedtak, på bakgrunn av feil i beslutningsdokumentet, samt svak og manglende begrunnelse for vedtaket, og avventer videre saksbehandling.

FIAN Norge har søkt midler fra Extrastiftelsen, kr 250 000, for å gjennomføre informasjonsprosjektet «Retten til mat for eldre i Norge». Svar vil foreligge den 1. juni. Halvparten av søknadsbeløpet vil eventuelt inngå i budsjettet for 2017; resterende vil inngå i budsjettet for 2018.

En stor takk til alle medlemmer som støtter vårt arbeid med medlemskap og gaver! Dere er utrolig viktige for oss!

Vi håper å se deg på årsmøtet!

Med vennlig hilsen FIAN Norges sekretariat


Sakspapirer:
Innkalling til årsmøte 2017
FIAN Norge Årsmelding 2016
FIAN Norge Handlingsplan 2017
FIAN Norge Budsjett  2017
FIAN Norge Styrets aarsberetning 2016
Innstilling valkomiteen i FIAN 2017
FIAN NORGE-AKTIVITETSREGNSKAP OG BALANSE 2016     
FIAN Norge_NOTER til årsregnskapet 2016

Alle sakspapirer vil legges ut fortløpende på denne siden.