Innkalling til årsmøte for FIAN Norge 2019

Dato: Tirsdag 7. mai 2019
Tidspunkt: Kl. 18:30-20:00. Det vil bli enkel servering.
Sted: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Tøyen, 7.etg.


Påmelding her

Dagsorden. Se sakspapirer nederst på siden.

SAK 1 – Godkjenning av innkalling og saksliste
SAK 2 – Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
SAK 3 – Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning for 2018
SAK 4 – Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2018
SAK 5 – Veien videre for FIAN i Norge – presentasjon av symposiet og styrets anbefalinger
SAK 6 – Budsjett for 2019
SAK 7 – Valg av styre, revisor og valgkomité

Av økonomiske og miljømessig hensyn, sender vi ut sakspapirene til årsmøtet per e-post. Alle sakspapirer blir også lagt ut på FIANs nettside.

En stor takk til alle medlemmer som støtter vårt arbeid med medlemskap og gaver. Dere er viktige for oss.

Vi håper å se deg på årsmøtet!

Med vennlig hilsen
FIAN Norges styre

 

Sakspapirer
Sak 1 – Innkalling til årsmøte
Sak 3 – Styrets årsberetning 2018
Sak 4 – Regnskapet for 2018
Sak 4 vedlegg 1 – Resultat 2018
Sak 4 vedlegg 2 – Balanse
Sak 4 vedlegg 3 – Noter til årsregnskapet
Sak 5 – Symposiet og styrets anbefalinger
Sak 6 – Budsjett 2019
Sak 6 vedlegg 1 – FIAN Norge budsjett for 2019