Innkalling til ekstraordinært årsmøte for FIAN Norge

Tid: onsdag 24. oktober 2018 kl 19:00
Sted: Prost Hallings vei 15, 0666 Oslo
________________________________________
FIAN Norge arrangerer ekstraordinært årsmøte i oktober for å supplere styremedlemmer til styret. Årsaken er at styret har hatt frafall av styremedlemmer og vi trenger flere medlemmer.

Agenda:
Sak 1 – Valg av ordstyrer
Sak 2 – Godkjenning av Innkalling til ekstraordinært årsmøte
Sak 3 – Valg av 2 personer til å undertegne protokollen 
Sak 4 – Valg av supplerende styremedlemmer