Klimafestivalen § 112

Fra 30. desember til 11. januar ble Klimafestivalen avholdt over hele landet. Ett av målene med Klimafestivalen var å skape økt bevissthet om klimaendringene vi er inne i, og engasjement for å gjøre endringer. FIAN inviterte i den anledning til dialogverksted på Deichmanske bibliotek for å diskutere hvordan retten til mat trues av klimaendringene. Les mer om arrangementet og klimafestivalen her

Fra 30. desember til 11. januar ble Klimafestivalen avholdt over hele landet. Ett av målene med klimafestivalen var å skape økt bevissthet om klimaendringene vi er inne i, og engasjement for å gjøre endringer. Festivalen ønsket å fremme Grunnlovens §112 som forplikter norske myndigheter til tiltak som verner vårt felles livsmiljø, også for fremtidige generasjoner.

FIAN inviterte i den anledning til dialogmøte på Deichmanske bibliotek den 7. januar. På møte ble det diskutert hvordan retten til mat trues av klimaendringer. Fra kl. 14.00 ble det satt frem bord med ulike tema om matproduksjon, menneskerettigheter og klimaendringer.

Etter en runde med mye god diskusjon var det tid for innlegg. Arvid Solheim, styreleder i FIAN, var første mann ut og innledet til samtale om hvordan klimaendringene truer menneskerettighetene og spesielt retten til mat. Videre holdt Hans Morten Haugen innlegg om hva som ligger i begrepet «klimasmart landbruk» og den viktige betydningen av å fremme økologiske landbruksmetoder.

Innleggene ble etterfulgt av en debatt om hva vi som konsumenter, velgere og verdensborgere i Norge kan gjøre og hvilken påvirkningskraft vi kan ha.

Klimafestivalen § 112 ble en bred klimamarkering ment for å oppfordre og inspirere befolkningen til å støtte opp om politiske tiltak for å sikre et stabilt klima. Her i det kalde nord, med en vinter som må vernes, er årsskiftet den perfekte tiden for en slik markering.