MatBeat 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matdag!

Av Tom Henning Bratlie

MatBeat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matdagen, den 16. oktober, en idé fra FIAN Norge. MatBeat blir en fest med debatt, musikk og appeller. Samtidig skal MatBeat fokusere på årsaker til global sult.

Kl 13 vil den indiske aktivisten og menneskerettighetsforkjemperen Vandana Shiva til å holde et foredrag og delta i en debatt på Utviklingshuset. 

Kl 19 står Gatas Parlament, Bretton Woods, When Mary og Sarah Camille på scenen på Blå.

De aller fleste land i verden har ratifisert internasjonale avtaler som tar opp i seg retten til mat. Dermed skulle verdens innbyggere være sikret tilstrekkelig og fullgod ernæring. Allikevel lever 870 millioner mennesker i sult. Under årets arrangement ønsker vi å:

– Skape debatt om oppfyllelsen av retten til mat

– Synliggjøre demokratiets og sosiale bevegelsers betydning for matsikkerhet.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under MatBeat.

MatBeat lager vi i samarbeide med Spire, Utviklingsfondet og Norges bonde- og småbrukarlag.