MatBeat 2014 – en fest for retten til mat

Mat er en grunnleggende menneskerettighet – vi kan ikke leve uten. Det produseres nok mat til alle i verden, men tilgangen på mat er ikke jevnt fordelt. Mens noen dør av sult, lever andre i overflod.

Denne kvelden spør vi: Hva innebærer retten til mat? Hva hindrer oss i å sikre alle mennesker nok mat? Og hva slags produksjonssystem for mat trenger vi for å brødfø alle mennesker på en bærekraftig måte?

Appellanter
John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge
Arild Hermstad, leder for Framtiden i våre hender
Aina Bartmann, daglig leder i Bondens marked

Band
At Your Leisure
Gatas Parlament

Og kveldens ordstyrer er Andrew Kroglund fra Utviklingsfondet

Elisabeth Medbøe viser kunstinstalasjonen Dialogbord.

FIAN, Spire og Utviklingsfondet ønsker deg velkommen til MatBeat på Kulturhuset, 16. oktober kl 19:00!
Vel møtt!