Norad om jordbruksreform og retten til mat

16.02.2008: Alle har en rett til tilstrekkeleg mat, slår Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettar frå 1967 fast. Jordreform er et middel for å sikre at denne retten kan oppfyllast, men likevel er ikkje dette innarbeidd i norsk bistandsverksemd. Innlegg i Verdensmagasinet X av Stein Terje Vikan, tidl. leder i FIAN Norge.