Norge til pers i FN

I april 2014 skal norske myndigheter svare på andre lands bekymringer om menneskerettighetenes tilstand i Norge i FNs menneskerettighetsråd, kalt Universal Periodic Review (UPR). Gjennom en rapport fra NGO-forum for menneskerettigheter oppfordres andre lands myndigheter, deriblant Finland, til å be Norge ratifisere klageprotokollene til Barnekonvensjonen og ØSK. FIAN Norge er en av organisasjonene bak denne rapporten. NGO-forums rapport inneholder også en rekke andre bekymringer.