Ny rapport om mat og ernæring på sykehjem

41 000 mennesker bor på norske sykehjem, og mange av beboerne er underernærte. Ernæringssituasjonen tar med rette stor plass i den norske samfunnsdebatten, men det er sjelden vi hører direkte fra dem det gjelder.

Min mathistorie er et prosjekt som presenterer beboernes egne erfaringer. Prosjektet har hatt som mål å fremme stemmene til eldre sykehjemsbeboere, og formidle gode historier om hvordan retten til fullgod mat og ernæring kan realiseres på norske sykehjem.

 

 

Mathistoriene
Sammen med eldre sykehjemsbeboere har vi laget digitale fortellinger om beboernes egne mat- og måltidsopplevelser. Selv om fortellingene er like unike som menneskene som har fortalt dem, er det visse temaer som er gjennomgående:

 • Det sosiale aspektet har stor betydning for hvordan måltider oppleves.
 • Beboerne er opptatt av at maten skal være næringsrik og tilpasset deres behov, og viser til at de gjennom hele livet har hatt et reflektert forhold til kosthold. På sykehjemmet blir mat som de ikke greier å spise kastet, og beboerne uttrykker at de opplever dette som problematisk.
 • Det avdekkes at strukturelle faktorer, som økonomi og de ansattes turnus, avgjør når og hvordan måltidene severes, og påvirker også øvrige omsorgsrutiner.
 • Det å gjøre individuelle tilpasninger og sørge for at maten er appettivekkende har mye å si for økt måltidsglede.
 • Beboerne er tydelige på at de ønsker god mat som dekker deres ernæringsmessige behov. Samtidig kommer det fram at flere vegrer seg for å klage over mat som de ikke greier å spise.

På grunnlag av det beboerne forteller har FIAN Norge skrevet en rapport med anbefalinger om hvordan ernærings- og måltidssituasjonen kan forbedres på norske sykehjem. Rapporten har fått navnet Min mathistorie – om retten til fullgod mat og ernæring på sykehjem.

ANBEFALINGER

 • Styrke de ansattes kompetanse og kapasitet, samt opprette stillinger med ansatte med ernæringskompetanse.
 • Kartlegging og undersøkelser på sykehjem må i langt større grad inkludere beboere som kilder, og tilrettelegges slik at beboerne kan formidle sine synspunkter på egne premisser.
 • Involvere beboere og pårørende ved hvert enkelt sykehjem i planlegging og utarbeidelse av meny.
 • Uhensiktsmessig måltidsrytme, inkludert lang nattefaste og kort tid mellom lunsj og middag, må unngås. Nattefasten bør ikke overskride elleve timer.
 • Måltidenes betydning som sosial aktivitet må vektlegges.
 • Mat må presenteres på en appettvikkende måte.

Lansering av rapport
Rapporten ble lansert på et frokostmøte i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S) på verdens menneskerettighetsdag den 10.desember 2018. Prosjektleder Marit Erdal overrakte rapporten til byråden for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl.

På frokostmøtet holdt Liv Elin Torheim fra OsloMet og Nasjonalt råd for ernæring et innlegg om forebygging av underernæring på i helse-og omsorgstjenesten, og generalsekretær i N.K.S., Grete Herlofsen, fortalte om N.K.S. sitt sterke engasjement for eldre og ernæring.

Sykehjemsbeboere som har deltatt i prosjektet var også til stede, deriblant Arild Olsen på 86 år som etterlyste kortreist og næringsrik mat. Han sa han er imponert over innsatsen til de ansatte på sykehjemmet og kom med en klar oppfordring om at sykepleiere må få bedre arbeids- og lønnsvilkår.

Rapporten er tilgjengelig her.
Mathistoriene er tilgjengelige her.

Min mathistorie er et samarbeidsprosjekt mellom FIAN Norge og Norske Kvinners Sanitetsforening. Extrastiftelsen har innvilget prosjektmidler.

Foto: Brita Carina Nummedal