FIAN Norge søker nye styremedlemmer, inkludert ny styreleder

FIAN Norge er del av FIAN International, en uavhengig menneskerettighetsorganisasjon som arbeider for å fremme retten til fullgod mat, slik den er nedfelt i internasjonale konvensjoner. Med kontorer i 20 land og konsultativ status i FN, er vi en slagkraftig organisasjon.

Vi jobber med enkeltsaker på grasrotnivå, med informasjonsarbeid og driver politisk påvirkningsarbeid for å sikre og bedre enkeltmenneskets grunnleggende menneskerettigheter.

Har du kunnskap om, eller engasjement for, menneskerettigheter? Eller har du organisasjons- og prosjekterfaring? Vi søker nye styremedlemmer, inkludert ny styreleder, før 1. april 2021.

Ta kontakt med valgkomiteen i FIAN Norge på trond@skarpeteig.no

Du kan lese mer om FIAN Norge her!