Fian logo Header image
FIAN Norge Bli medlem Oppslagstavle Kontakt oss

Om oss

Hva gjør vi?

Lokalgrupper

Brevaksjoner

Kampanjer

Publikasjoner

I mediebildet

Lenker

Billedgalleri


Brevaksjoner

Pågående brevaksjoner:

India: Retten til mat er trua for innbyggarane i Jalalpur, Uttar Pradesh
Det nasjonale matprogrammet Integrated Child Development Services (ICDS) til myndigheitene setter spesielt fokus på helse- og ernæringsbehov for barn under seks år, i tillegg til jenter i ungdomsalderen og gravide kvinner. Tiltaka i ICDS er iverksatt gjennom et nettverk av helsesenter som kallast "Anganwadi". Kvar enkelt stat er pliktig til å opprette "Anganwadi" for alle busetnader der det bur 40 barn eller fleire. Landsbyen Jalalpur i staten Uttar Pradesh er et eksempel der ICDS ikkje er implementert, noko som truar retten til mat for kvinner og barn i landsbyen. I Jalalpur bur det 300 familiar inkludert 100 barn, men myndigheitene i Uttar Pradesh har likevel ikkje oppretta eit "Anganwadi" senter i Jalalpur. Konsekvensen er at kvinner og barn i landsbyen vert meir sårbare og er i større fare for svolt og underernæring.

Aksjonsslutt 31.10.2009

Last ned brevaksjonen her

India: Folk tvangsflyttes fra Nandigram, India.
45 Yanadifamilier i landsbyen Chalivendram i Muttukuru av Nellore distrikte i Andhra Pradesh lider av sult og alvorlig underernæring. Situasjonen har utviklet seg slik etter at fiskeområder, også deres daglige brød, har blitt ødelagt grunnet konstruksjonen av Krihnapatnam havn. Den offentlige distribueringsavtalen fungerer dårlig, og mangelen på velferdsordninger som sørger for et sosialt sikkerhetsnett har også forverret Yanadienes situasjon.

Aksjonsslutt 24.08.2009

Last ned brevaksjonen her


Se alle brevaksjonene fra FIANs internasjonale hovedkontor.

Tidligere brevaksjoner

Arbeidet nytter!

Les om:

Oppdatert informasjon om tidligere brevaksjoner.

 
postFirst greek letterfianDotno

Årsmelding 2008

Beyond Formalisation

Logo til www.landrightswatch.net

Norsk bistand til landbruk

Brosjyre om Chikan Kari

Logo til ESCR Protocol Now