Fian logo Header image
FIAN Norge Bli medlem Oppslagstavle Kontakt oss

Om oss

Hva gjør vi?

Lokalgrupper

Brevaksjoner

Kampanjer

Publikasjoner

I mediebildet

Lenker

Billedgalleri

Hva gjør vi?

Brevaksjoner
Brevaksjonene er en av FIANs mest sentrale aksjonsform. Medlemmene er de viktigste bidragsyterne. Aksjonene er utarbeidet av FIANs internasjonale sekretariat.

Lokalgruppenes arbeid i India og Brasil
Våre lokalgrupper jobber med 6 saker der retten til mat er truet/brutt i India og Brasil.

Utøve press overfor myndigheter, spesielt på følgende områder
Tilgang til produktive ressurser
Tilleggsprotokoll til konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
Retten til mat i norsk utviklingspolitikk
Skyggerapporter til komiteen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

FIAN Norge er aktivt med i Forum for Utvikling og Miljø og NGO-forum for menneskerettigheter.


 
postFirst greek letterfianDotno

Årsmelding 2008

Beyond Formalisation

Logo til www.landrightswatch.net

Norsk bistand til landbruk

Brosjyre om Chikan Kari

Logo til ESCR Protocol Now