Fian logo Header image
FIAN Norge Bli medlem Oppslagstavle Kontakt oss

Om oss

Hva gjør vi?

Lokalgrupper

Brevaksjoner

Kampanjer

Publikasjoner

I mediebildet

Lenker

Billedgalleri

Publikasjoner

FIAN Norge gir ut magasinet Sulten på rettferdighet en gang i året og nyhetsbrevet Mat og Rett tre ganger i året. I tillegg forsøker vi å nå frem i media med artikler om menneskerettighetstilnærminger til fattigdom, deriblant jordreform, rett til mat kampanjer og prosesser i organisasjoner som FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk) og FNs menneskerettighetsinstitusjoner.

FIAN internasjonalt har utarbeidet flere rapporter om brudd på retten til mat på engelsk og spansk. Dessuten sendes det jevnlig ut nyheter.

Kronikker, innlegg

Sulten på rettferdighet

Nr. 1/2009
Nr. 1/2008
Nr. 1/2007
Nr. 1/2006
Nr. 1/2005


Rapporter fra FIAN Norge


Mat og rett


Nr. 1/2009  
Nr. 1/2008  
Nr. 3/2007  
Nr. 2/2007  
Nr. 1/2007  
Nr. 2/2006  
Nr. 1/2006  
Nr. 2/2005  
Nr. 1/2005  
Nr. 3/2004  [rtf]
Nr. 2/2004 (1,5 MB)   [rtf (7,5 MB)]
Nr. 1/2004  [rtf]

Årsmelding FIAN Norge


Årsmelding 2008
Årsmelding 2007
Årsmelding 2006
Årsmelding 2005
Årsmelding 2004

 
postFirst greek letterfianDotno

Årsmelding 2008

Beyond Formalisation

Logo til www.landrightswatch.net

Norsk bistand til landbruk

Brosjyre om Chikan Kari

Logo til ESCR Protocol Now