Fian logo Header image
FIAN Norge Bli medlem Oppslagstavle Kontakt oss

Om oss

Hva gjør vi?

Lokalgrupper

Brevaksjoner

Kampanjer

Publikasjoner

I mediebildet

Lenker

Billedgalleri

FIAN

Det er en grunnleggende menneskerett å brødfrø seg selv. Denne retten brytes hver dag til tross for at på det verdensbasis produseres nok mat. Over 840 millioner mennesker er i dag sultne. FIAN (FoodFirst Information and Action Network) er en uavhengig, internasjonal menneskerettighetorganisasjon som arbeider for å opplyse om og sikre enkeltindividets rett til fullgod mat.

FIAN arbeider for å sikre enkeltindividets rett til mat gjennom engasjement i enkeltsaker og informasjonsvirksomhet. FIAN samarbeider med andre organisasjoner med å påvirke nasjonale og internasjonale myndigheter. På forespørsel fra lokale organisasjoner legger FIAN press på myndigheter, internasjonale organisasjoner eller multinasjonale selskaper når retten til mat krenkes. Spesielt viktig er medlemmenes innsats i brevaksjoner!

FIAN utgjøres av et internasjonalt sekretariat (FIAN IS) i Heidelberg og nasjonale underavdelinger i 20 land, deriblant FIAN Norge, med egne lokale grupper. FIAN Norge samarbeider blant annet med FIAN Uttar Pradesh. FIAN bygger sitt arbeid på pilarer som:

Mer om retten til matLes her....

FIAN Norge:

Består av et sekretariat, styre, og 5 grupper. FIANs sekretariat drives av Gunvald Steen. Leder er Trond Sæbø Skarpeteig.

FIAN Norge har fem grupper som jobber med:

FIAN Filip: Jordreformsaker på Filippinene

FIAN Manna: Jorderosjon i Uttar Pradesh

FIAN Minstelønn: Minstelønn for kvinnelige håndarbeidere i Uttar Pradesh

FIAN Blindern: Manglende politisk vilje til å innføre skolemat i Allahabad, Uttar Pradesh

FIAN Byråkrat: Jordtvist i Udham Singh Nagar, Uttaranchal

FIAN Terra: Manglende gjennomføring av jordreform i Chitrakoot, Uttar PradeshE-post: postfianno
Adresse: FIAN Norge c/o ForUM, Storgata 11, 0155 Oslo
Telefon: 23 01 03 15
 
postFirst greek letterfianDotno

Årsmelding 2008

Beyond Formalisation

Logo til www.landrightswatch.net

Norsk bistand til landbruk

Brosjyre om Chikan Kari

Logo til ESCR Protocol Now