Kampanje: Urfolks rett til jord i Brasil

Brasil er i ferd med å behandle flere lovforslag som vil forværre tilgang til jord for landets urfolk.
Gjennom historien er urfolks rett til mat og land ofte blitt krenket. Kamp om tilgang til egne territorier gjør at de lever med diskriminering, forfølgelse og vold.

FIAN krever at brasilianske myndigheter ikke godkjenner lovforslag som ytterligere undergraver grunnleggende menneskerettigheter for urfolk!
Les mer om kampanjen på FIAN International sine nettsider.