Verdens Matdag 2014

16. oktober feirer vi verdens matdag. Samtidig opplever flere lokalsamfunn ved Rapti-elven i Nepal årlig flom med påfølgende tap av matjord og avlinger, dyr og menneskeliv. Flommen skyldes oppdemning av elven på indisk side og FIAN har siden 2008 støttet opp om lokalbefolkningen i deres kamp for å holde indiske myndigheter ansvarlige for ødeleggelsene.

Følgende bedrifter har allerede tatt vår utfordring og gir en andel av sin omsetning på verdens matdag til støtte for vårt arbeid for retten til mat i Nepal:

Bakefri 
Gamle Tårnhuset Restaurant
Mehfel
Stockfleths
-Bygdøy Allé
-Lille Grensen
-Tinghuset
-Prinsens Gate
-Oslo City
-Ski Storsenter
-Gamlebyen
-Sandvika Storsenter
-Fornebu

Sørli og Co AS

Hvorfor støtte FIAN Norge?
Alle FIANs prosjekter er forankret i lokalbefolkningen. Vi kjemper for de grunnleggende menneskerettighetene, mat og verdighet. Vi tar tak i årsakene til underernæring og sult for å endre systemer, slik at flere kan nyte sin rett til å forsørge seg selv.

Etter å ha mottatt en rapport fra FIAN, ga FN i juli 2014 tilbakemelding til indiske myndigheter om å få fortgang i arbeidet med å sikre lokalsamfunnene i Nepal mot flom, samt å kompensere alle som er rammet. Dette er ett av mange eksempler på hvordan FIAN arbeider for menneskers rett til å forsørge seg selv og familiene sine – og får internasjonalt gjennomslag.

Engasjer din bedrift på verdens matdag! Ditt bidrag monner!

FIAN Norge gavekonto: 9365.09.14994 (merk: verdens matdag)