Fian logo Header image
FIAN Norge Bli medlem Oppslagstavle Kontakt oss

Om oss

Hva gjør vi?

Lokalgrupper

Brevaksjoner

Kampanjer

Publikasjoner

I mediebildet

Lenker

Billedgalleri

Lokalgrupper

Brevaksjoner er blant FIANs viktigste verktøy. Her er medlemmene de viktigste bidragsyterne. Aksjonene er utarbeidet av FIANs internasjonale sekretariat, blant annet etter innspill fra lokalgrupper. Det vil si at en lokalgruppe har satt seg inn i en konkret sak der retten til mat er krenket. Lokalgruppas arbeid kan styrkes gjennom en internasjonal brevaksjoner for å legge press på de ansvarlige myndighetene. Gruppa utarbeider selv forslag til brevaksjonen. I tillegg forsøker gruppene få saken kjent i Norge.



FIAN Filip:

Gruppa jobber med jordreformssaker på Filippinene.

Les mer her.... 


FIAN Manna:

Gruppa jobber med jorderosjon i Baharaich i delstaten Uttar Prades i India. FIAN Norge besøkte Bahraich i 2003 og 2004, og dette er en av sakene FIAN har hatt størst gjennombrudd med. Saken er beskrivet i Fact finding Mission- rapportene (FFM) i 2003 og 2004.

Les mer her.... 


FIAN Minstelønn:

Gruppa jobber med å innføre minstelønn til kvinnelige Chikan Kari arbeidere i Lucknow, Uttar Pradesh. Kvinnene som er underbetalte, lever av et håndarbeid som går ut på å brodere mønster på tekstiler.

Les mer her.... 


FIAN Blindern:

Gruppa følger en høyesterettssak i India, der Indias delstater er stevnet for brudd på retten til mat. Gruppa jobber spesielt med at myndighetene i Uttar Pradesh skal innføre skolematsordninger på alle statlige skoler, slik Høyesterett har beordret.

Les mer her....


FIAN Byråkrat:

Gruppa jobber med en jordtvist i Udham Singh Nagar, Uttaranchal, India, hvor 154 dalitfamilieri 1993 ble tvunget til å forlate jorda si. En mektig godseier i nærheten jaget familiene med bulldosere og bevæpnet lokalt politi. Siden dengang har familiene ikke hatt tilgang til jorda si.

Les mer her....


FIAN Terra:

Gruppa følger to saker i India, èn i Kerala og èn i Uttar Pradesh. Begge sakene dreier seg om at retten til mat er truet som en følge av manglende omfordeling av jord.

Les mer her.... 

 
postFirst greek letterfianDotno

Årsmelding 2008

Beyond Formalisation

Logo til www.landrightswatch.net

Norsk bistand til landbruk

Brosjyre om Chikan Kari

Logo til ESCR Protocol Now