Næringslivets ansvar, landkonflikter og økonomiske rettigheter, erfaringer fra Indonesia.

FIAN Norge arrangerer: Åpent møte, tirsdag 17. september kl. 1630 på Senter for Menneskerettigheter, Asbjørn Eide-rommet i 2. etg, Cort Adelers gate 30, Oslo Innleder:  Aksel Tømte, Rådgiver ved Senter for Menneskerettigheter ved UiO og styremedlem i FIAN Norge. «Den andre pilaren av FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv Les mer →

Menneskerettigheter på tvers av landegrenser

Menneskerettighetene er universelle og gjelder på tvers av landegrenser. Stater har menneskerettslige forpliktelser overfor mennesker i andre land, og disse ekstraterritorielle forpliktelsene er definert i Maastrichtprinsippene fra 2011. Denne uken fyller Maastrichtprinsippene 5 år! Les mer →