Overcoming Ecological Crises: Reconnecting Food, Nature and Human Rights.

The Watch, 2020: FIAN International lanserer med dette den 12. i rekken av rapporter som analyserer den globale situasjonen for Retten til Mat Rapporten inneholder bl.a. artikler om hvordan de urbane befolkninger opplever en stadig større avstand og adskillelse til natur og matproduksjon (og matprodusenter).  Denne avstanden leder til en Les mer →

NY RAPPORT: The Right to Food and Nutrition Report 2020

Det globale nettverk for mat og ernæring, hvor FIAN International er et sentralt medlem, har nå utgitt sin årlige rapport. Den dokumenterer hvordan de strukturelle svakhetene i verdens matsystemer har blitt blottlagt og forsterket av COVID19. I flere år har vi sett at menneskerettighetene gradvis svekkes, hvordan  «ikke-liberale» styresmakter reduserer Les mer →

Internasjonal politikk

FIAN har konsultativ status i FN og følger spesielt arbeidet i: •    Verdens matsikkerhetskomité (CFS)•    FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO)•    FNs menneskerettighetsråd•    FNs komité som overvåker konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-konvensjonen) FIAN Norge er en del av NGO-forumet for menneskerettigheter. Dette forumet utarbeider årlig et Les mer →