Internasjonal politikk

FIAN har konsultativ status i FN og følger spesielt arbeidet i: •    Verdens matsikkerhetskomité (CFS)•    FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO)•    FNs menneskerettighetsråd•    FNs komité som overvåker konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-konvensjonen) FIAN Norge er en del av NGO-forumet for menneskerettigheter. Dette forumet utarbeider årlig et Les mer →