Styret

 

Styremedlemmer

Elisabeth Irene Karlsen Dogan
Evelyn G. Hoen
Aksel Tømte
Charlotte Kildal
Anniken Storbakk
Mariel Aguilar-Støen
Malcolm Langford

Administrasjon

FIAN Norge har fra juli 2018 ingen ansatte i sekretariatet.
Eventuelle henvendelser kan sendes til post(at)fian.no.

Retningslinjer

Etiske retningslinjer (eng)
Antikorrupsjon (eng)