Støtt FIAN Norges arbeid

Over 800 millioner mennesker i verden sulter, selv om det finnes nok mat til å fø hele verdens befolkning. Mennesker sulter fordi de mangler tilgang på ressurser som jord, vann og frø.  De mangler ofte rettsikkerhet og politisk makt til å påvirke egen situasjon.

FIAN jobber for de aller fattigste og marginaliserte, og støtter aktivister som jobber langsiktig for et bærekraftig livsgrunnlag i sine lokalsamfunn. Gjennom bevisstgjøring om rettigheter og styrking av lokale grupper, juridisk bistand og politisk påvirkning, sørger vi for å holde myndigheter ansvarlig for sine forpliktelser.

FIAN Norge har bidratt til at 18 millioner barn i India får skolemat hver dag, og at 4 millioner mursteinsarbeidere har en lønn de kan leve av.

I 2017 begynte vi også å jobbe med retten til mat i Norge, og fokuserer på å formidle gode historier om hvordan retten til mat kan realiseres i norske sykehjem. Les mer om dette arbeidet her!

For å kunne opprettholde og videreutvikle vårt arbeid er vi avhengige av aktive og passive medlemmer og faste givere.

Gi en gave for å bekjempe sult! Selv en 50-lapp hjelper!
Vipps til FIAN-Norge #81423

Du kan også bruke vår konto 9365 09 14994 og skrive “gave” i meldingsfeltet.