UPR-rapport om Norge 2024

Stakeholder report from the Norwegian NGO-Forum for Human Rights to the 4th UPR cycle review of Norway in 2024.

The report reflects the main concerns of the organisations listed below:

Read More

Årsmøtet 2024

FIAN Norges årsmøte for 2024 avholdes:Tirsdag 23. april kl 1900

Møtet avholdes på Deichmanske bibliotek (møterom Lunden i 4. etg), Oslo.Det vil også være mulighet for å følge møtet elektronisk, via zoom-linken:https://us02web.zoom.us/j/88388416856?pwd=VkZlaHBVakdZZWVCclgrSXowQnlOUT09Meeting ID: Read more

Read More

Relevante dokumenter for UPR-prosessen; work in progress

RORG om prosessen i 2014:

Utfallet av hele prosessen i 2019 – 20, inkludert ikke ubetydelig inflytelse fra FIAN’s innspillConcluding observations on the sixth periodic report of Norway

En oppsummering på norsk av hva vi fokuserte på forrige gang:

https://www.fian.no/wp-content/uploads/2024/03/Norge-sterkt-kritisert-av-FNs-komite-1.docx

Read More

Kunngjøring: FIAN Norges årsmøte!

ÅRSMØTET FOR FIAN NORGE 2024 VIL BLI AVHOLDT: TIRSDAG 23. APRIL KL 18.30.

Møtet vil finne sted i møtelokalet Lunden på Deichmanske i Bjørvika, Oslo.  Elektronisk deltagelse via zoom vil også være mulig.

Kjære medlem!

Som du vet, driver Read more

Read More

Rapport – Pathways towards lower emissions

FAO har nylig produsert en rapport som viser omfanget av klimagassutslipp fra husdyrproduksjonen i verden, og peker på mange måter som utslippene kan reduseres på, SAMTIDIG som kjøttproduksjonen økes for å holde tritt med økende etterspørsel i Afrika.

Se https://www.fao.org/documents/card/en?details=cc9029en

Read More

Årsmøtet 2023

FIAN Norges årsmøte for 2023 avholdes:Tirsdag 25. april kl 1900

Avholdes på Deichmanske bibliotek (møterom Lunden i 4. etg), Oslo.Det vil også være mulighet for å følge møtet elektronisk, via zoom-linken:

Zoom link https://us02web.zoom.us/j/86202643131     Meeting Read more

Read More

Den siste FAO-rapporten om matsikkerhet og ernæring viser at utviklingen går feil vei !

Rapporten “The State of Food Security and Nutrition in the World” (populært kalt SOFI) kommer ut hvert år.

Antall mennesker som ble berørt av sult i verden steg til 828 millioner i 2021, en økning på rundt 46 Read more

Read More

Årsmøte i FIAN Norge 2022

FIAN Norges årsmøte for 2022 avholdes:Torsdag 28. april kl 1900

I lokalene til Mental Health and Human Rights Info i Mariboesgate 13, Oslo.Det vil også være mulighet for å følge møtet elektronisk, via zoom-linken:

https://us02web.zoom.us/j/87489403522?pwd=cE43bGJNZnF3eTdOdkhCWk9MK01Edz09

Før møtet Read more

Read More

FIAN Norge “THESIS AWARD 2021”

FIAN NORGE bestemte i 2021 å dele ut en pris til en master/bacheloroppgave som belyser viktige temaer innenfor matsikkerhet og retten til mat.

Prisen for 2021 har blitt tildelt: Sabina Kuraj for hennes master-oppgave ved Read more

Read More

Det er fremdeles småskala landbruk og tradisjonelle metoder som gir mat til mesteparten av verdens befolkning.

Det finnes en pågående debatt om hvorvidt det er de digre farmene i USA, Brasil, Ukraina og andre steder som skaffer maten som holder liv i størsteparten av verdens 7,5 milliarder mennesker, – eller om det tvert i mot Read more

Read More