Bibliotek

I vårt bibliotek kan du finne våre årsmeldinger, tidligere utgivelser av vårt magasin
Sulten på rettferdighet, samt andre aktuelle dokumenter.

FIAN Norges vedtekter

Rreferat fra årsmøtet 2023
Referat fra årsmøtet 2022
Referat fra årsmøtet 2021
Referat fra årsmøtet 2019

FIAN Norges årsmeldinger

Årsmelding 2022
Årsmelding 2021

Årsmelding 2020
Årsmelding 2019
Årsmelding 2016
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014
Årsmelding 2013
Årsmelding 2012
Årsmelding 2011

FIAN Norges strategi
FIAN Norge Strategi 2017-2020

Min mathistorie – om ernæringssituasjonen på norske sykehjem
Min mathistorie – rapport om retten til fullgod mat og ernæring på sykehjem

Sulten på rettferdighet
Sulten på rettferdighet 2016
Sulten på rettferdighet 2015
Sulten på rettferdighet 2014
Sulten på rettferdighet 2013
Sulten på rettferdighet 2012
Sulten på rettferdighet 2011

MatBeat – Feiring av verdens matdag 16. oktober
MatBeat 2016: Matretter med belgvekster (oppskrifter)

FoHRC – Food, Human Rights and Corporations
Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) Occassional Paper Series #8/2017: Investments and Land Rights –  Based on an international semianr held at NCHR in 2016, hosted by FoHRC and FIAN Norway. 
Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) Occassional Paper Series #10/2018: Human Rights and Healthy DietsBased on an international semianr held at NCHR, hosted by FoHRC, FIAN Norway and the Norwegian National Nutrition Council.

Rapporter og innspill

FIAN Norges innspill til Committee on Food Security og Volontary Guidelines on Food Systems and Nutrition (2021).
FIAN Norges høringsinnspill til eldre- og folkehelseministeren om Folkehelsemeldingen (oktober 2018).
FIAN Norges høringsinnspill til Stortingets utenriks- og forsvarskomite om Tilleggsprotokollen til ØSK-konvensjonen (november 2016).
FIAN Norges innspill FNs menneskerettighetsråds 31. sesjon (mars 2016)
Recommendations from the Norwegian NGO Forum on Human Rights for the 31st session of the UN Human Rights Council (Feb/March 2016)(FIAN er en del av NGO-forumet, og bidro med anbefalinger)
FIAN Norges høringsinnspill til St.meld.10, 2015 (Stortingsmelding om menneskerettigheter))
The Right to Adequate Food and the Compliance of Norway with Its Extraterritorial Obligations on ESCR – Parallel Report in Response to the 5th Periodic Report of Norway on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (2013)
The Human Rights Impacts of Tree Plantations in Niassa Province, Mozambique (2012)

The Right to Food and Nutrition Watch
Right to Food and Nutrition Watch 2017The World Food Crisis: The Way Out (10th Anniversary Issue)
Right to Food and Nutrition Watch 2016Keeping Seeds in Peoples’ Hands
Right to Food and Nutrition Watch 2015 Peoples’ Nutrition is Not a Business
Right to Food and Nutrition Watch 2014 Ten Years of the Right to Food Guidelines
Right to Food and Nutrition Watch 2013Alternatives and Resistance to Policies that Generate Hunger
Right to Food and Nutrition Watch 2012Who decides about global food and nutrition?
Right to Food and Nutrition Watch 2011Claiming Human Rights: The Accountability Challenge

FN
Verdenserklæringen om menneskerettigheter
Illustrert utgave av verdenserklæringen om menneskerettigheter

Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK)
Den internasjonale konvensjonen om politiske og sivile rettigheter

Report of the open-ended interngovernmental working grop on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rightsMarch 2016

Ekstraterritorielle forpliktelser
ETO Consortium – For Human Rights Beyond Borders
Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights