Prosjektarbeid i India og Nepal

Mat er en menneskerett! Likevel sulter nesten 800 millioner mennesker verden over.  Nesten halvparten av alle barn under fem år i India er underernærte.

FIAN deler ikke ut mat, men jobber aktivt med påvirkningsarbeid der retten til mat brytes. På den måten har FIAN Norge bidratt til at lokale myndigheter i India sørger for at 18 millioner barn får skolemat hver dag og at 4 millioner mursteinsarbeidere får en lønn de kan leve av.

The Right to Food in India and Nepal

FIAN Norge jobber i perioden 2014 til 2018 med prosjektet «the Right to Food in India and Nepal», som er et samarbeid med FIAN International, FIAN India og FIAN Nepal for å støtte befolkningens arbeid for retten til mat, vann og arbeid.

Husholdninger har fått rasjoneringskort i New Delhi. Foto: Marit Erdal

Husholdninger har fått rasjoneringskort i New Delhi. Foto: Marit Erdal

Prosjektets mål er bidra til realisering av retten til mat gjennom å løse caser hvor denne retten brytes. I tillegg skal FIAN Norge styrke og konsolidere FIAN India på nasjonalt nivå og i utvalgte stater (Andhra Pradesh, Delhi, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh).

FIAN vil bidra til å løse de utvalgte casene hvor retten til mat brytes, gjennom å jobbe direkte med de som lider av sult og feilernæring, og med deres lokale partnere. Vi vil også jobbe med ansvarliggjøring av aktuelle myndigheter under nasjonal og internajsonal lov. Gjennom dette vil casene også belyse feilslåtte  eller mangelfulle politiske virkemidler, sosiale sikkerhetsnett og velferdsprogrammer.

Case: Retten til mat og vann for migrantarbeidere i Sanjay-kolonien i New Delhi
Millioner av mennesker lever under fattigdomsgrensen i India. De har krav på rasjoneringskort, som gir dem mulighet til å kjøpe mel, ris og hirse til subsidierte priser. Men mange vet ikke at de har rett til dette, og prosessen med å skaffe nødvendige papirer er tung. FIAN Delhi bistår fattige husholdninger med å skaffe disse rasjoneringskortene, slik at de kan brødfø seg selv. FIAN Dehli kurser også lokale grupper i
Sanjay-kolonien om menneskerettigheter, og særlig om rettigheter under den nasjonale matsikkerhetsloven.

For å øke FIANs synlighet og potensielle påvirkningskraft skal prosjektet også bidra til utviklingen av FIAN India som en menneskerettighetsorganisasjon med underavdelinger i flere stater. Det nasjonale kontoret skal bli knutepunkt for koordinering, administrasjon og kapasitetsbygging. De lokale undergruppene skal videreutvikles for å styrke deres finansielle og tekniske kapasitet.