Prosjektarbeid i India og Nepal

Mat er en menneskerett! Likevel sulter nesten 800 millioner mennesker verden over.  Nesten halvparten av alle barn under fem år i India er underernærte.

FIAN deler ikke ut mat, men jobber aktivt med påvirkningsarbeid der retten til mat brytes. På den måten har FIAN Norge bidratt til at lokale myndigheter i India sørger for at 18 millioner barn får skolemat hver dag og at 4 millioner mursteinsarbeidere får en lønn de kan leve av.

The Right to Food in India and Nepal

FIAN Norge jobbet i perioden 2014 til 2018 med prosjektet «the Right to Food in India and Nepal», som er et samarbeid med FIAN International, FIAN India og FIAN Nepal for å støtte befolkningens arbeid for retten til mat, vann og arbeid.

Husholdninger har fått rasjoneringskort i New Delhi. Foto: Marit Erdal
Husholdninger har fått rasjoneringskort i New Delhi. Foto: Marit Erdal

Prosjektets mål var bidra til realisering av retten til mat gjennom å løse caser hvor denne retten brytes. I tillegg bidro FIAN Norge til å styrke og konsolidere FIAN India på nasjonalt nivå og i utvalgte stater (Andhra Pradesh, Delhi, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh).

FIAN  bidro til å løse de utvalgte casene hvor retten til mat brytes, gjennom  direkte å jobbe med de som lider av sult og feilernæring, og med deres lokale partnere. Viktig var også å jobbe med ansvarliggjøring av aktuelle myndigheter under nasjonal og internajsonal lov. Casene  belyste feilslåtte  eller mangelfulle politiske virkemidler, sosiale sikkerhetsnett og velferdsprogrammer.

Case: Retten til mat og vann for migrantarbeidere i Sanjay-kolonien i New Delhi
Millioner av mennesker lever under fattigdomsgrensen i India. De har krav på rasjoneringskort, som gir dem mulighet til å kjøpe mel, ris og hirse til subsidierte priser. Men mange vet ikke at de har rett til dette, og prosessen med å skaffe nødvendige papirer er tung. FIAN Delhi bistår fattige husholdninger med å skaffe disse rasjoneringskortene, slik at de kan brødfø seg selv. FIAN Dehli kurser også lokale grupper i
Sanjay-kolonien om menneskerettigheter, og særlig om rettigheter under den nasjonale matsikkerhetsloven.

For å øke FIANs synlighet og potensielle påvirkningskraft bidro prosjektet  til utviklingen av FIAN India som en menneskerettighetsorganisasjon med underavdelinger i flere stater. De lokale undergruppene ble videreutviklet for å styrke deres finansielle og tekniske kapasitet.