Hvem er vi?

FIAN ble etablert i 1986 i Tyskland. Vi er en uavhengig, internasjonal menneskerettighetsorganisasjon som arbeider for å fremme retten til fullgod mat, slik denne er nedfelt i flere internasjonale konvensjoner. FIAN arbeider med enkeltsaker på grasrotnivå og gjennom et bredt informasjonsarbeid. Videre driver vi nasjonalt og internasjonalt påvirkningsarbeid for å sikre og bedre enkeltmenneskets grunnleggende rettigheter. FIAN samarbeider med flere andre organisasjoner.

FIAN utgjøres av et internasjonalt sekretariat (FIAN IS) i Heidelberg og nasjonale underavdelinger i flere enn 20 land, deriblant FIAN Norge, med egne lokale grupper.

FIAN Norge ble etablert allerede i 1988, og har hele tiden hatt et aktivt styre.

FIAN Norges virksomhet finansieres gjennom medlemskontingent og gaver, – vi mottar for tiden ingen offentlige tilskudd.

Les mer her om HVA VI GJØR

Styret  2023-24

Styreleder
Arvid Solheim

Styremedlemmer:
Elisabeth Ng Langdal
Siri Damman
Guisela Carolina Camacho Mejia
Mina Hennum Mohseni
Simon Zhi An Ng Langdal

Vara: