Hvem er vi?

FIAN ble etablert i 1986 i Tyskland. Vi er en uavhengig, internasjonal menneskerettighetsorganisasjon som arbeider for å fremme retten til fullgod mat, slik denne er nedfelt i flere internasjonale konvensjoner. FIAN arbeider med enkeltsaker på grasrotnivå og gjennom et bredt informasjonsarbeid. Videre driver vi nasjonalt og internasjonalt påvirkningsarbeid for å sikre og bedre enkeltmenneskets grunnleggende rettigheter. FIAN samarbeider med flere andre organisasjoner.

FIAN utgjøres av et internasjonalt sekretariat (FIAN IS) i Heidelberg og nasjonale underavdelinger i flere enn 20 land, deriblant FIAN Norge, med egne lokale grupper.

FIAN Norge ble etablert allerede i 1988, og har hele tiden hatt et aktivt styre. FIAN Norge består nå av et sekretariat, styre, flere temagrupper, og en frivilliggruppe.  Vi har et nært samarbeid med FIAN India og FIAN Nepal.

FIAN Norges virksomhet finansieres gjennom medlemskontingent, gaver og Norad-midler.

Les mer her om HVA VI GJØR

Styret

Styreleder
Aina Grødahl

Styremedlemmer:
Ann Louise Lie
Elisabeth Irene Karlsen
Evelyn G. Hoen
Frida Pareus
Hanna Schanke
Gaute Gulliksen
Jon Magnar Haugen
Marte Stabbetorp
Kristine Hansen Vinje
Malcolm Langford
Sabrina Ionata Granheim (i permisjon)

Administrasjon:

Marit Erdal, fungerende daglig leder: marit.erdal (at) fian.no
Lovise Ribe, daglig leder, i permisjon.

Retningslinjer

Etiske retningslinjer (eng)
Antikorrupsjon (eng)