Personvernerklæring

FIAN Norge

Organisasjons nummer 982465990

www.fian.no

Under beskrives vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer, givere, abonnenter og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig

Overordnet ansvarlig for vår behandling av personopplysninger i organisasjonen er daglig leder. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres på epost til post@fian.no eller med post til FIAN Norge, Kolstadgata 1, 0652 Oslo, Norge.

Personopplysninger som lagres

Fra våre kunder innhenter vi navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse. Disse opplysningene er nødvendig for å kunne sende varer som kjøpes fra oss. Opplysningen brukes også for regnskapsmessige formål.

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Opplysningene brukes for å kunne dokumentere medlemskapet og for å opprettholde kommunikasjon med medlemmene.

For andre interesserte som ønsker å motta elektronisk informasjon fra FIAN innhenter vi navn og e-postadresse.

Formål med behandlingen

Du kan vanligvis få tilgang til nettstedet uten å fortelle oss hvem du er eller avsløre personlig informasjon om deg selv. Som beskrevet over så trenger vi derimot visse personopplysninger for å kunne betjene deg, og/eller levere informasjon og andre tjenester til deg. Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger dersom du ikke selv ber om at opplysningene skal lagres lengre eller at vi er påkrevd å lagre opplysningen lenger.

Grunnlaget for behandlingen

Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens kapittel II, artikkel 6 (a), (b) og (c).

Innhenting av personopplysninger

Vi innhenter informasjon du deler med oss på epost, telefon, post, og på våre nettsider.

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post, som for eksempel personnummer. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Personopplysninger vedrørende medlemmer av FIAN blir bevart så lenge de er registrert som medlem. Ved avslutning av medlemskap lagres opplysningene i 18 måneder etter avsluttet medlemskap så fremt du ikke selv har bedt om at opplysningene skal lagres for en lengre eller kortere periode. FIAN vil ikke kunne bekrefte tidligere medlemskap etter at informasjonen har blitt slettet.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Du vil i den forbindelse kunne kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting.

Personvernrådgiver

Vår personvernrådgiver, post@fian.no, vil påse at personvernforordningens regler om behandling av personopplysninger overholdes.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved signering av konfidensialitetsavtaler.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

post@fian.no

FIAN Norge
Kolstadgata 1
0652 Oslo