Bli frivillg

Har du tid, lyst og energi til å sette av noen timer i måneden til menneskerettighetsarbeid?
Meld deg som frivillig hos oss!

 

Her er de frivillige som jobber i FIAN Norge. Frivilliggjengen arbeider blant annet med medlemsvering, informasjonsarbeid, planlegge arrangementer, og med å skrive innlegg for Aktivistbloggen.

Ønsker du å vite mer eller bli med som frivillig i FIAN Norge, ta gjerne kontakt!

Veronika

Veronika Pedersen
veronikap87@gmail.com
Bachelor i utviklingsstudier
Utviklingsspørsmål / Menneskerettigheter / Nord/Sør-forhold / Internasjonale relasjoner / Bistandsproblematikk/ retten til mat

Kristine 2

Kristine H. Vinje
kris_vn@hotmail.com
Bachelorgrad i Samfunnsernæring, tar mastergrad i Samfunnsernæring nå
Retten til mat, Food Business and Human Rights

Siri

Siri Løvsjø Solberg
siril.solb@gmail.com
Master i samfunnsernæring, doktorgradstipendiat innen agroøkologi ved NMBU
Ernæring og helse, landbruk og matproduksjon, agroøkologi

cecilia_sognnes@hotmail.com
Master i Rettsvitenskap
Menneskerettigheter / Politikk / Internasjonale relasjoner / Bistand / Utviklingsspørsmål