Bli frivillig

Har du tid, lyst og energi til å sette av noen timer i måneden til menneskerettighetsarbeid?
Meld deg som frivillig hos oss!

Frivilliggjengen arbeider blant annet med medlemsvering, informasjonsarbeid, planlegge arrangementer, og med å skrive innlegg for Aktivistbloggen.

Ønsker du å vite mer eller bli med som frivillig i FIAN Norge, ta gjerne kontakt!